Sprzedaż

Publikacje Oficyny Wydawniczej można zamawiać za pomocą poniższego formularza lub pod adresem:

sprzedaz@epigram.eu

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Tytuł publikacji:

Liczba:

Tytuł publikacji:

Liczba:

Tytuł publikacji:

Liczba:

Tytuł publikacji:

Liczba:

Adres email (wymagane):

Dane do wysyłki (wymagane):

Dane do rachunku (wymagane):

Faktura VAT: TakNie

Wiadomość do zamówienia: 
Konto Oficyny Wydawniczej Epigram:
PKO BP I O/Bydgoszcz
60 1020 1462 0000 7702 0105 4675
 
Wpłata na konto po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia wraz z określeniem wysokości płatności.