Nowości

Oficyna Wydawnicza Epigram istnieje od roku 1995. Specjalizuje się w wysokiej jakości przygotowaniu merytorycznym i edytorskim w formie tradycyjnej oraz elektronicznej prac naukowych zwartych (monografii), jak i ciągłych (czasopism, serii wydawniczych), szczególnie z szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych (m.in. angielskim).