Witamy

Oficyna Wydawnicza Epigram istnieje od roku 1995. Specjalizuje się w wysokiej jakości przygotowaniu merytorycznym i edytorskim w formie tradycyjnej oraz elektronicznej prac naukowych zwartych (monografii), jak i ciągłych (czasopism, serii wydawniczych), szczególnie z szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych (m.in. angielskim).
 • Między erosem i agape / Mirosław Piechowiak
  Mirosław Piechowiak okładka

  Przedmiotem książki Między Erosem i Agape są relacje partnerskie człowieka, zwłaszcza te wynikające z potrzeb seksualnych i emocjonalnych. Poruszana problematyka oscyluje pod względem metodologicznym pomiędzy przyziemną sferą zmysłowości a subtelnym uczuciem miłości. Treściowy i metodyczny wachlarz prezentowanej tytułowej problematyki jest szeroki — autor nie stroni zarówno od ukazywania teorii opartych na anatomii czy fizjologii cielesnej, jak też sięga, z drugiej strony, po konteksty kulturowe czy wręcz po wątki religijne i transcendentne. Sporo miejsca zajmuje zagadnienie dialogu, dla autora — i słusznie — niezwykle ważnego determinanta stosunków międzyludzkich.
  Z recenzji wydawniczej — prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski.

  Czytaj dalej
 • Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny / Krzysztof Pietrowicz

  O tym, że rzeczywistość, która nas otacza ma charakter sieciowy, napisano już bardzo wiele. W publikacjach akademickich z zakresu socjologii, dyscyplin pokrewnych i nie tylko, jak i w tekstach publicystycznych teza ta funkcjonuje niczym komunał. […] Nie trzeba jednak przyglądać się zbyt dużej liczbie publikacji z tego zakresu, by dostrzec, że pojęcie sieci jest rozumiane w sposób bardzo różnorodny. Pojęcie sieci jest wszechobecne i zaczyna być stosowane do rozmaitych zjawisk. Zatem mamy ujęcia sieci nawiązujące (bądź bezpośrednio się odnoszące) zarówno do układów technologicznych, jak i stricte społecznych. W ramach ujęć okołosocjologicznych zdecydowanie dominuje ta druga perspektywa. Dla przytłaczającej większości badawczy społecznych pojęcie sieci odnosi się do relacji między różnego rodzaju aktorami […]. (fragment Wprowadzenia).

  Czytaj dalej