Aksjologiczne źródła pojęć / Anna Pałubicka, Grzegorz A. Dominiak (red.)

Brak okładki
Autor: pod red. Anny Pałubickiej i Grzegorza A. Dominiaka
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyta klejona
Rok wydania: 2005
Cena: Nakład wyczerpany
PDF: nie
ISBN: 83-919214-4-1
Rozmiar: B5
Liczba stron: 208

Seria EIΔOΛΩN wydawana w latach 2003–2008 prezentowała teoretyczne aspekty interpretacji kultury oraz wyniki badań nad społecznymi i historycznymi okolicznościami rozwoju jej poszczególnych dziedzin. Seria popularyzowała dokonania adeptów humanistyki, które mogły odegrać inspirującą rolę w kształtowaniu refleksji kulturoznawczej

 

Nakład wyczerpany

Bezpieczeństwo ontologiczne / Artur Dobosz, Andrzej P. Kowalski (red.)

Brak okładki
Autor: pod red. Artura Dobosza i Andrzeja P. Kowalskiego
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyta klejona
Rok wydania:
Cena: 25 zł
PDF: nie
ISBN:
Rozmiar:
Liczba stron:

Zbiór rozważań nad funkcjonującym w wielu dyscyplinach nauk humanistycznych pojęciem bezpieczeństwa ontologicznego, które z zależności od kontekstu odsyła do problematyki związanej z pewnością i trwałością doświadczanego świata, tożsamości podmiotu, zaufania wobec ludzi i świata, przewidywalności przyszłości, itd.

 

Kup książkę

Język i przedstawienie / Anna Pałubicka, Grzegorz A. Dominiak (red.)

Język i przedstawienie
Autor: pod red. Anny Pałubickiej i Grzegorza A. Dominiaka
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyta klejona
Rok wydania: 2008
Cena: 35 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-28-8
Rozmiar: B5
Liczba stron: 304

Książka zawiera obszerny zbiór rozważań nad językiem i komunikacją ludzką we współczesnej kulturze europejskiej.

Rok wydania: 2008 (wyd. wraz z WU WSG); ISBN: 978-83-61231-28-8 oraz 978-83-61036-01-2, 304 stron, B5

 

Kup książkę

Konstruktywizm w humanistyce / Anna Pałubicka, Andrzej P. Kowalski (red.)

Brak okładki
Autor: pod red. Anny Pałubickiej i Andrzeja P. Kowalskiego
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyta
Rok wydania: 2003
Cena: Nakład wyczerpany
PDF: nie
ISBN: 83-919214-1-7
Rozmiar: B5
Liczba stron: 184

Seria EIΔOΛΩN wydawana w latach 2003–2008 prezentowała teoretyczne aspekty interpretacji kultury oraz wyniki badań nad społecznymi i historycznymi okolicznościami rozwoju jej poszczególnych dziedzin. Seria popularyzowała dokonania adeptów humanistyki, które mogły odegrać inspirującą rolę w kształtowaniu refleksji kulturoznawczej

 

Nakład wyczerpany

Magiczne źródło filozofii greckiej / Dorota Angutek

Magiczne źródło filozofii greckiej
Autor: Dorota Angutek
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyta
Rok wydania: 2003
Cena: nakład wyczerpany
PDF: nie
ISBN: 83-919214-0-9
Rozmiar: B5
Liczba stron: 136
Seria EIΔOΛΩN wydawana w latach 2003–2008 prezentowała teoretyczne aspekty interpretacji kultury oraz wyniki badań nad społecznymi i historycznymi okolicznościami rozwoju jej poszczególnych dziedzin. Seria popularyzowała dokonania adeptów humanistyki, które mogły odegrać inspirującą rolę w kształtowaniu refleksji kulturoznawczej.

Nakład wyczerpany

Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata / Anna Pałubicka

Brak okładki

Autor: Anna Pałubicka
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyta klejona
Rok wydania: 2006
Cena: 25 zł
PDF: nie
ISBN: 83-919214-8-4
Rozmiar: B5
Liczba stron: 184
W świetle założeń zaproponowanego przez Annę Pałubicką stanowiska, określonego mianem konstruktywizmu historycznego, wyróżniony zostaje sposób myślenia w perspektywie poręczności, sprowadzający się do umiejętności posługiwania się narzędziami. Jest on skuteczny w kulturze, w której jest użytkowany. Poręczność jest zrelatywizowana zawsze do określonej kultury. Narzędzia, ich intencjonalność, odnoszą do innych narzędzi, tworząc sieć intencjonalnych odniesień podtrzymujących i respektujących wyobrażenie i pojęcie świata obiektywnego. Zrelatywizowana kulturowo skuteczność praktyczna obchodzenia się z narzędziami dla refleksji metafizyczno-teoretycznej, zwłaszcza tej formującej się od czasów nowożytnych, jest już zawsze dana, nie może być utracona, a jedynie kontynuowana i rozwijana. Oczekiwana skuteczność technologiczna wiedzy naukowej oraz jej zgodność z obowiązującymi naszą kulturę kryteriami obiektywnego istnienia są pokazane w pracy jako pochodzące z myślenia w perspektywie poręczności. 

Kup książkę

Umysł i kultura / Anna Pałubicka, Artur Dobosz (red.)

Brak okładki

Autor: pod red. Anny Pałubickiej i Artura Dobosza
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyta
Rok wydania: 2004
Cena: Nakład wyczerpany
PDF: nie
ISBN: 83-919214-0-9
Rozmiar: B5
Liczba stron: 136

Opis:

Seria EIΔOΛΩN wydawana w latach 2003–2008 prezentowała teoretyczne aspekty interpretacji kultury oraz wyniki badań nad społecznymi i historycznymi okolicznościami rozwoju jej poszczególnych dziedzin. Seria popularyzowała dokonania adeptów humanistyki, które mogły odegrać inspirującą rolę w kształtowaniu refleksji kulturoznawczej

Nakład wyczerpany