Oficyna Wydawnicza

Oficyna Wydawnicza Epigram istnieje od roku 1995. Specjalizuje się w wysokiej jakości przygotowaniu merytorycznym i edytorskim w formie tradycyjnej oraz elektronicznej prac naukowych zwartych (monografii), jak i ciągłych (czasopism, serii wydawniczych), szczególnie z szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych (m.in. angielskim).

Oficyna Wydawnicza Epigram była dotychczas wydawcą, współwydawcą lub podwykonawcą ponad stu książek naukowych i wydawnictw ciągłych, w tym czasopism: „Filo-Sofija” (od r. 2001 rocznik, następnie półrocznik, a od 2011 r. kwartalnik) „Przeglądu Bydgoskiego” (od 2003 r.); „Problemów Humanistyki” (nr 8-12). Od roku 2010 wydawnictwo wydaje interdyscyplinarny kwartalnik pt. „Sensus Historiae” (edycja polska papierowa oraz elektroniczna wersja angielskojęzyczna (w przygotowywaniu).

Oficyna Wydawnicza Epigram gwarantuje profesjonalne wykonanie produktu finalnego o najwyższej jakości edytorskiej (merytorycznej i językowej), w bardzo krótkich terminach i w konkurencyjnej cenie w stosunku do innych wydawców.

Oficyna Wydawnicza Epigram zapewnia również dystrybucję swych produktów na terenie kraju oraz za granicą.