Sprzedaż / Sale

Publikacje Oficyny Wydawniczej można zamawiać za pomocą poniższego formularza lub pod adresem:

Publications of the Publishing House Epigram can be ordered using the form below or at
oficyna@epigram.eu
sprzedaz@epigram.eu

Konto bankowe Oficyny Wydawniczej Epigram: / Publishing House Epigram bank account:

PKO BP I O/Bydgoszcz
PL 60 1020 1462 0000 7702 0105 4675

Wpłata na konto po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia wraz z określeniem wysokości płatności. Książkę wysyłamy po potwierdzeniu wpłaty.
Transfer to the account after receiving the order confirmation with the payment amount. Once we receive the confirmation of the transfer, we will send you the book.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
ORDER FORM