DOBRO: MORALNOŚĆ, SZCZĘŚCIE I PIĘKNO. Studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza / Ryszard Wiśniewski

DOBRO: MORALNOŚĆ, SZCZĘŚCIE I PIĘKNO. Studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza
Autor: Ryszard Wiśniewski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
Cena: 39 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-52-3
Rozmiar:
Liczba stron: 252

Monografia dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Trudno przyporządkować filozoficzną twórczość Władysława Tatarkiewicza jakiejś orientacji, szkole, kierunkowi, czyniąc to bez wahań. Jego stanowisko cechuje ostrożność pozytywistyczna, tzw. minimalizm filozoficzny, ale też realizm epistemologiczny i upodobanie analiz pojęciowych w kontekście historycznym, wreszcie humanizm (bo koncentruje się na wartościach osobowych), pluralizm teorii opisujących i wyjaśniających. Nie są to wszystkie właściwości stanowiska filozoficznego Tatarkiewicza. Przyjmujemy tutaj, że możliwie spójna charakterystyka jego poglądów daje się ująć na terenie aksjologii. Jej podstawy zostały określone w rozprawie O bezwzględności dobra (1919) i rozwinięte ogólnie w licznych mniejszych pracach i wystąpieniach kongresowych, a także w traktacie O szczęściu(1947) i twórczości z zakresu estetyki zwieńczonej Dziejami sześciu pojęć(1975).
Aksjologia zmierza, w przekonaniu Tatarkiewicza, do odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: 1. Co to jest dobro? 2. Jakie są dobra? Pierwsze zagadnienie koncentruje się na definicji i teorii wartości (wyjaśniającej pojęcie, sposób poznania i istnienia wartości), drugie – na systematyzacji wartości poznanych (ich klasyfikacji i hierarchizacji). Pierwsze zagadnienie zmierza do tego, aby wyjaśnić: co to jest wartość, drugie – do ustalenia, jakie są wartości. Aksjologia, w pojęciu Tatarkiewicza, posiada więc warstwę teoretyczną i wartościującą, ale ta druga jest jej głównym zadaniem.
Fragment Zakończenia

 Kup książkę