Eszter Sátori – miniatury fragmenty / Krzysztof Ćwikliński

Eszter Sátori - miniatury fragmenty / Krzysztof Ćwikliński okładka
Autor: Krzysztof Ćwikliński
Projekt okładki: Edward Saliński
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyta
Rok wydania: 2022
Cena detaliczna: 35,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-11-0
Rozmiar: 142 mm x 227 mm
Liczba stron: 112
©2021 by Krzysztof Ćwikliński, Bydgoszcz, Poland.
All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI, poeta, literaturoznawca, edytor, urodził się 6 października 1960 roku w Ciechocinku. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie następnie doktoryzował się i habilitował. Wykładał na uniwersytecie w Getyndze. Utwory zebrane w tomie Eszter Sátori były wcześniej publikowane na łamach „Blizy”, „Borussii”, „Elewatora”, „Odry”, „Rzeczpospolitej” i „Twórczości”.

Ja nie obiecałem, że się nie odwrócę. Zresztą oboje niczego nie obiecywaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, a może tylko ja nie wiedziałem, że to rozstanie. Ta świadomość przyszła później, cierpienie zostało nam oszczędzone. Po prostu wstaliśmy od kawiarnianego stolika i z mrocznego chłodu piwnicznego wnętrza wyszliśmy w rozsłoneczniony, upalny dzień. Pożegnaliśmy się tak, jakbyśmy mieli spotkać się ponownie jutro, pojutrze, za tydzień czy miesiąc. Potem stałem i patrzyłem jak odchodzi w szczelnym cieniu renesansowych kamienic w stronę katedry. Niczego nie pragnąłem bardziej nad to, aby się odwróciła. Nie odwróciła się. Szła patrząc przed siebie. Zniknęła za rogiem, pochłonął ją tłum, zabrało ją miasto. Nie zobaczyłem jej więcej, choć stale widzę ją odchodzącą, rozkołysaną w powietrzu. Pamiętam jej zapach i czuję jej smak.

Eszter Sátori — fragment

„Spis treści”

„Posłowie”

Kup książkę

Magiczne źródło kultury, Dzieła wybrane, t. XVII / Jerzy Kmita

Magiczne źródło kultury / Jerzy Kmita okładka
Autor: Jerzy Kmita
Redaktorzy tomu: Dorota Angutek, Andrzej P. Kowalski
Projekt okładki: Magdalena Czeska
Opracowanie graficzne: Maciej Kuczma
Wydawca: Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity
Opracowanie redakcyjne, korekta, skład: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2021
Cena detaliczna: 45,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-942290-1-6, t. I-XX
978-83-942290-3-0, t. XVII
Rozmiar: 130 mm x 192 m
Liczba stron: 234
©by heirs, Poznań 2021, Poland.
All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the heirs.

Literatura jest, oczywiście, możliwa tylko w języku, mam tu na myśli pewien głębszy sens tej konstatacji: to, co osiąga się dzięki literaturze, opiera się na uformowanej już semantyce językowej. Szerzej myśl tę rozwijając, powiedzieć można, przedmiotem działania literackiego nie jest już rzeczywistość mowy magicznej, lecz społeczna rzeczywistość założeń semantyki. Z tą właśnie dualistyczną wyłowioną ze świata magii rzeczywistością: związków przedmiotowo-metonimicznych z jednej strony oraz związków myślowo-symbolicznych i zjawisk wyłącznie symbolizowanych ze strony drugiej — „robi coś” literatura. Mianowicie pragnie ją na powrót zjednoczyć jak gdyby na sposób magiczny. Na tym polega istota recydywy mowy magicznej, recydywy — rzec można — nader asekuracyjnej, występującej bowiem już w języku, czy lepiej — na granicy języka.

Jerzy Kmita, Mowa magiczna — język — literatura

„Spis treści”

„Wstęp”

Kup książkę

Metafizyka energetyczna Ewangelii / Tadeusz Buksiński

Metafizyka energetyczna Ewangelii / Tadeusz Buksiński okładka
Autor: Tadeusz Buksiński
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda klejona
Rok wydania: 2021
Cena: 45,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-03-5
Rozmiar: 137 mm x 220 m
Liczba stron: 268
© 2021 by Tadeusz Buksiński, Poznań, Poland.
All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Tadeusz Buksiński, profesor filozofii. W latach 1973–2012 zatrudniony w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 2000 profesor w Akademii Kaliskiej. Autor 14 monografii autorskich oraz ponad 130 artykułów opublikowanych w Polsce oraz za granicą. W badaniach koncentrował się na problematyce filozofii społecznej, filozofii politycznej oraz na etyce.

Podstawowe jest pojęcie energii, które należy rozumieć metafizycznie, a nie fizykalistycznie. Energia jest siłą, mocą czynienia czegoś, źródłem i zasadą przemian. Taka metafizyczna koncepcja energii jest zgodna z opisami dostarczanymi przez tradycyjne źródła różnych religii oraz wspomnianymi doświadczeniami wykraczającymi poza wymiar czysto fizykalny. Zatem ta energetyczna metafizyka nie jest czystą spekulacją Tadeusza Buksińskiego ani wytworem jego spekulatywnej wyobraźni, ale po prostu pewną spójną filozoficzną koncepcją opartą na tekstach klasycznych i zarejestrowanych doświadczeniach ludzkich. Jest to metafizyka w tym sensie również, że wykracza poza to, co dane w potocznym i naukowym doświadczeniu, i wchodzi na obszar tego, co jest ponad światem fizycznym. […] Na szczególną uwagę zasługuje zaproponowana interpretacja odkupienia i zbawczej misji Jezusa. Autor odrzuca potoczne, tradycyjne kontraktowe koncepcje odkupienia. Odrzuca również interpretacje śmierci Jezusa jako wyrażające okrucieństwo Boga-Ojca, świadczące o tym, że Bóg jest zły i że czyni zło. Czyniąc tak, demonstruje, że klasa dopuszczalnych interpretacji najważniejszych zdarzeń Ewangelii jest o wiele bogatsza niż głoszą to zarówno tradycyjne teologie i instytucje religijne oraz wrogowie i krytycy chrześcijaństwa. Niemniej istotne jest to, że zdaniem Autora, przekaz Ewangelii — moralny i metafizyczny (eschatologiczny) — ma charakter uniwersalny, inkluzywny, a nie ekskluzywny. Dotyczy wszystkich, bez względu na religijną przynależność, praktykowany kult itd.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Dariusza Łukasiewicza

Tadeusz Buksiński

Energetic Metaphysics of the Gospel

Summary

The book aims at demonstrating that the Gospels assume the existence of energetic metaphysics. The vision of reality as interactions and flows of energy becomes an alternative for traditional metaphysics of being. In the presented approach energies are the powers that endow reality with a dynamic character and also guarantee its unity. Reality exists in a state of constant tension. The Gospels assume the existence of numerous spheres of energy, ordered hierarchically: physical, vital, psychical, mental, normative, mystical, and messianic. Their mutual permeation and interaction create the world known to man. Individuals as well as particular objects are perceived on the one hand as relative energy centres and on the other hand as elements of the power structure of the universe. Every change of power relations between specific energy centres means the change of the whole structure. The powers of relative energy centres come from an autonomous absolute centre.

The description of the mechanisms of the world’s functioning present in the Gospel differs from the popular and scientific ones, as it assumes the perspective of everlasting, timeless existences and radiations. What seems particularly significant in this aspect are divisions of existences (energies and energy centres) into absolute and relative, spiritual and non-spiritual, eternal and transient, as well as into positive and negative ones.

In the presented interpretation Jesus of Nazareth is perceived first of all as an extraordinary centre of various types of energy. He is the incarnation of Logos, understood as the mind of God. His mission is to enlighten people with correspondence truth about God and the world, with normative truth about the required norms of behaviour, and with soteriological truth concerning the conditions of redemption as well as the creation of conditions for redemption; moreover, he realizes metaphysical truth, aimed at defeating the forces of evil and sowing the seeds of God’s Kingdom on Earth.

Translation Anna Popiel.

„Spis treści”

„Wstęp”

Kup książkę

Schizofrenia według mistyków niemieckich / Artur Dobosz

Schizofrenia według mistyków niemieckich / Artur Dobosz okładka
Autor: Artur Dobosz
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: Miękka klejona ze skrzydełkami
Rok wydania: 2021
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-07-3
Rozmiar: 157 mm x 231 m
Liczba stron: 292
© Copyright by Artur Dobosz, Poznań, Poland, 2021.
© Copyright by Anna Popiel for the translation from Polish, Kraków, Poland 2021.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, Poland 2021.

All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Artur Dobosz, dr hab., emerytowany profesor Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor m.in. książek:Symbol i istnienie (1993),Tożsamość metamorficzna a komunikacja językowa (2001),Myślenie magiczno-mityczne a schizofrenia (2013),Z wybranych problemów koncepcji kultury Jerzego Kmity (2015), Szkice o metaforze (2016).

Mistycy niemieccy, z Frankfurtczykiem na czele, na swój sposób, tj. w języku, którym się posługiwali oraz na gruncie posiadanej wiedzy, w szczególności wchodzącego w jej skład aparatu pojęciowego, w wielu krótszych bądź dłuższych fragmentach swych prac — zadziwiająco antycypując — opisują z mniejszą lub większą precyzją wiele objawów choroby zwanej współcześnie schizofrenią. Chodzi głównie o objawy schizofrenii paranoidalnej, mające mniejszą bądź większą, niekiedy dużą wartość diagnostyczną. Starałem się pokazać, że autorami wielu tych opisów, po dokonaniu w niektórych przypadkach ich odpowiedniej korekty językowej, w szczególności stylistycznej, niezmieniającej ich sensu, w równej mierze mogłyby być w szczególności osoby schizofreniczne, próbujące zdać sprawę z tego, co dzieje się z ich „ja” (z ich stanem psychicznym) wówczas, gdy doświadczają takich lub innych objawów odnośnej choroby. Chodzi o osoby znajdujące się w okresie jej remisji (tj. trwającego zazwyczaj jakiś czas cofnięcia się objawów choroby) bądź w okresie jej trwania — mogących jednak opisywać swoje stany psychiczne. W książce proponuję dwie główne tezy interpretacyjne. Po pierwsze, proponuję, by przewidziane przez omawianą koncepcję zstąpienie do otchłani piekielnej interpretować jako zapadnięcie na schizofrenię. Natomiast zgodnie z drugą tezą koncepcję mistyków niemieckich, jak uważam, można interpretować jako swoistą pochwałę schizofrenii oraz specyficzną nobilitację osób schizofrenicznych. Uważam zarazem, że myśl mistyków niemieckich jest jedną z najbardziej nieludzkich koncepcji teologiczno-filozoficznych stworzonych przez człowieka.

Artur Dobosz

Treść pracy Artura Dobosza jest inspirująca, może prowadzić do dyskusji. […] Bez cienia wątpliwości uważam, że ze względu na swoje walory intelektualne i nowatorski charakter stawianych hipotez, byłoby szkodą dla środowiska humanistów i psychiatrów gdyby nie została opublikowana.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Pałubickiej

„Spis treści”

„Wstęp”

„Summary”

Kup książkę

Stanisław Leszczyński / Esquisses, réflexions et maximes philosophiques
Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne

Esquisses, réflexions et maximes philosophiques Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne / Stanisław Leszczyński
Autor:/ Author: Stanisław Leszczyński
Stanislas I Roi De Pologne etc.
Stanisław I Król Polski etc.
Tytuł:/ Title: Esquisses, réflexions et maximes philosophiques
Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne
Wybór:/ Choice: Jacek Jadacki
prof. em., Faculté de Philosophie de l’Université de Varsovie
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
PRZEKŁAD Z FRANCUSKIEGO NA POLSKI oraz uwspółcześnienie tłumaczeń XIX-wiecznych
TRADUCTION DU FRANÇAIS AU POLONAIS et modernisation des versions du XIXe siècle
Wanda Fijałkowska
dr hab., Institut d’Études Romaines
de l’Université de Varsovie
Instytut Romanistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
© 2021 by Jacek Jadacki, Warsaw, Poland
© 2021 by Wanda Fijałkowska for the translation from French, Warsaw, Poland
© 2021 by Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Leszno, Poland
© 2021 by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, Poland
TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE
Société des Sciences et des Lettres de Varsovie
BIBLIOTHÈQUE DES PHILOSOPHES 10
Cover illustrations by Oficyna Wydawnicza Epigram.
Wydawca: /Press: Published by Oficyna Wydawnicza Epigram
ul. J. Bielawskiego 1/17
85-796 Bydgoszcz, Poland
www.epigram.eu
e-mail: oficyna@epigram.eu
Oprawa: / Cover: Oprawa twarda / Hardcover
Rok wydania: /Year of issue: 2021
Cena: /Price: 120,00 PLN
ISBN: 978-83-94413-7-12
978-83-61231-9-81
Rozmiar/Book size: 142 mm x 227 mm
Liczba stron: / Number of pages: 348
Waga: /Weight: 740 g

Il jouissait de titres suivants : par la grâce de Dieu roi de Pologne, archiduc de la Lithuanie, de la Russie, de la Prusse, de la Mazovie, de la Samogitie, de la Livonie, de Smolensk, de Siewiersk, de Czernihow, duc de la Lorraine et du Bar. […] Il n’a pas été un roi heureux, mais il fut un père heureux. Sa fille Marie… devint la femme de Louis XV. Il ne fut pas un homme politique éminent, mais il fut sans aucun doute un penseur éminent : polonais de nationalité, et français par la langue dans laquelle il écrivait. […] Il a laissé un héritage […] rassemblant surtout des ouvrages philosophiques (spécialement anthropologiques et éthiques), politologiques et pédagogiques. […] Il correspondait avec plusieurs membres de l’élite intellectuelle de l’Europe de son temps. […] Il le faisait surtout sous forme de brèves sentences, rarement sous forme de « miniatures théoriques » plus longues.

Préface. Stanisław Leszczyński : philosophe-roi
Jacek Jadacki

Używał tytulatury: z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, książę Lotaryngii i Baru. […] Nie był szczęśliwym królem, ale za to był szczęśliwym ojcem: jego córka Maria […] została żoną Ludwika XV.
Nie był wybitnym politykiem, ale za to był z pewnością wybitnym myślicielem: polskim, przez pochodzenie, i francuskim, przez język, w którym pisał. […] Pozostawił po sobie spuściznę […] dotyczącą problematyki filozoficznej (głównie antropologicznej i etycznej), politologicznej i pedagogicznej. […] Utrzymywał kontakty z elitą intelektualną ówczesnej Europy. […] Poglądy swoje wyrażał głównie za pomocą krótkich sentencji, rzadko w postaci dłuższych „miniatur teoretycznych”.

Słowo wstępne. Stanisław Leszczyński: król-filozof
Jacek Jadacki

§ Les philosophes de nos jours prétendent suivre et enseigner la raison ; mais lorsqu’ils s’attachent effectivement à détruire les préjugés qu’elle condamne, ils déracinent les vertus qu’elle prescrit.
§ On se trompe souvent en estimant trop les hommes, rarement en les estimant trop peu.
§ Il y a des gens qui parlent beaucoup sans rien dire : je les compare à des arbres, qui, pour avoir trop de feuilles, ne portent point de fruits.

§ Filozofowie naszych czasów twierdzą, że słuchają i uczą rozumu; ale kiedy starają się skutecznie usunąć przesądy, które on potępia, wykorzeniają zarazem cnoty, które zaleca.
§ Mylimy się często, za bardzo ceniąc ludzi; rzadko — gdy cenimy ich za nisko.
§ Są ludzie, którzy wypowiadają wiele słów, nic jednak nie mówiąc. Są dla mnie jak drzewa, które z powodu nadmiaru liści nie dają owoców.

Stanisław Leszczyński

NAKŁAD WYCZERPANY

Izolacja i zmęczenie. Listy / Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch, Julia Trawińska

Izolacja i zmęczenie. Listy / Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch,  Julia Trawińska okładka
Autorzy: Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch, Julia Trawińska
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2021
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-94-3
Rozmiar: 135 mm x 206 m
Liczba stron: 112
© Copyright by Mirosław Piechowiak, Poznań 2021.
© Copyright by Monika Gramsch, Poznań 2021.
© Copyright by Julia Trawińska, Poznań 2021.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2021.

All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Mirosław Piechowiak — doktor nauk humanistycznych, filozof. Wykłada na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Między erosem i agape (2016), Człowiek zziajany (2019) oraz wielu artykułów z zakresu filozoficznych rozważań nad współczesną, tj. ponowoczesną kulturą. Specjalizuje się w badaniach m.in. nad problematyką bieżących przemian społeczno-kulturowych oraz kondycją i jakością relacji międzyludzkich, zwłaszcza relacji partnerskich. Entuzjasta niezależnego myślenia. Sympatyk motocykli, szachów i cygar.

Monika Gramsch — studentka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miłośniczka wycieczek pieszych i rowerowych. Zainteresowana szeroko pojętymi relacjami międzyludzkimi, wolny wieczór spędza z książką i gorącą herbatą.

Julia Trawińska, studentka Komunikacji Społecznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Muzyką i śpiewem fascynuje się od najmłodszych lat. Samodzielnie uczy się gry na gitarze, pianinie i od niedawna na ukulele. Czynnie uczestniczy w różnego rodzaju muzycznych, lokalnych wydarzeniach.

Na okładce zamieszczono fotografię „zmęczonej” ławki. Została ona wykonana w pandemicznym czasie na Boulevard Jean Mermoz w Neuilly-sur-Seine (aglomeracja paryska). Przedmiot użyteczności publicznej nie był naprawiony, lecz jakby trwał odizolowany metalowym płotem. Fotografia pochodzi z wczesnej jesieni 2020 r., ale równie dobrze można było wykonać ją rok wcześniej. Wówczas opadające ramię ławki nie było jeszcze obciążonemaską. Ławka z okładki symbolizuje nie tylko zmęczenie i izolację, lecz także nieznośną i doskwierającą człowieczej egzystencji nienaprawialność.

M. Piechowiak

„Wstęp”

„Zakończenie”

Kup książkę

Circulus mundi. Wiersze z lat 1995–2010 / Grzegorz Musiał

Circulus mundi. Wiersze z lat 1995–2010 / Grzegorz Musiał
Autor: Grzegorz Musiał
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Fotografia na okładce: Michał Tomaszewski
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2020
Cena: 40 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-86-8
Rozmiar: 145 mm x 226 mm
Liczba stron: 132
© Copyright by Grzegorz Musiał, Bydgoszcz 2020.
Publikację wydano nakładem własnym.

Grzegorz Musiał (1952), lekarz, pisarz, poeta, autor powieści, tomów wierszy, przekładów współczesnych poetów amerykańskich. Członek PEN-Clubu i członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Więzień stanu wojennego. Laureat nagród literackich m.in. S. Piętaka, S. Wyspiańskiego, Kościelskich, Strzały Łuczniczki (za powieść o Tamarze Łempickiej pt. Ja, Tamara). Dwukrotny stypendysta International Writing Program w Iowa City i Fundacji Fulbrighta. Jego utwory tłumaczono m.in. na angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, rumuński, czeski. Mieszka w Bydgoszczy.

Zbiór wierszy z lat 1995–2010 zawiera nieliczne wiersze publikowane wcześniej na łamach czasopism poetyckich takich, jak: „Twórczość”, „Poezja”, „Odra” czy „Kwartalnik Artystyczny”, a także wiersze w większości po raz pierwszy wydane.
Poezja Grzegorza Musiała, napisana językiem precyzyjnym i lekko klasycyzującym, uwydatnia motywy najważniejsze dla ludzkiego egzystowania: przemijanie, umieranie, śmierć, wiarę w Boga, miłość oraz najistotniejsze dla bytowania człowieka tradycje kulturowe śródziemnomorskie, europejskie i narodowe. Świat dzisiejszy został na nich ufundowany, chociaż czasy nam współczesne w swym pośpiechu zdają się znosić te motywy i gubić w technologiczno-informatycznych procedurach.
Człowieka zmęczonego takim stanem rzeczywistości, tym bardziej w czasach pandemii, poezja Grzegorza Musiała obdarza wysmakowaną poetyką, przywracając właściwą miarę ludzkiego losu.

Kup książkę

Nowosielski. Byt (nie)subtelny. Moralitet / Anna Popiel

Nowosielski. Byt (nie)subtelny. Moralitet / Anna Popiel
Autor: Anna Popiel
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2020
Cena: 34 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-90-5
Rozmiar: 135 mm x 206 mm
Liczba stron: 112
© Copyright by Anna Popiel, 2020.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2020.


Anna Popiel — absolwentka filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz reżyserii dramatu (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Reżyserka autorskich monodramów, prezentowanych m.in. na festiwalach „Genius Loci” w Krakowie oraz „Salzig on Stage” w Salzburgu. Pracuje w Operze Krakowskiej, gdzie reżyserowała koncerty z cyklu „Pieśń — teatr słowa”, a także muzyczny spektakl dla dzieci. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów literackich w dziedzinie poezji i prozy oraz tłumaczką literatury pięknej z języka angielskiego. Jej dramat Nowosielski. Byt (nie)subtelny znalazł się w półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (2019).

Dramat Anny Popiel pt. Nowosielski. Byt (nie)subtelny. Moralitet jest utworem wielogłosowym o wątkach religijnych i metafizycznych ujętych na sposób sztuki „pisania ikony”. Autorka, czerpiąc również z tradycji klasycznej dramaturgii, rozważa życie, twórczość i śmierć artysty-malarza Jerzego Nowosielskiego, wybierającego pomiędzy złem a dobrem, potępieniem a zbawieniem własnego życia i twórczości.

Kup książkę

Stanisław Leśniewski: Genius of Logic / Jacek Jadacki

Stanisław Leśniewski: Genius of Logic / Jacek Jadacki
Autor/Author: Jacek Jadacki
Translated from the Polish by Katarzyna Cullen.
The Lvov-Warsaw School Research Center
Publishing Series No. 2
Copyright © Jacek Jadacki 2020
Publication co-financed by the Faculty of Philosophy and Sociology at the University of Warsaw.
Cover illustrations from the author’s collection.
Cover design by Oficyna Wydawnicza Epigram.
Wydawca/Press: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: Miękka / Paperback
Rok wydania/Year of issue: 2020
Cena/Price: 60,00 PLN
ISBN: 978-83-61231-82-0
Rozmiar/Book size: 156 mm x 234 mm
Liczba stron/Number of pages: 356
Waga/Weight: 640 g

One of the greatest men of genius Poland has ever brought forth was Stanisław Leśniewski.
Jan Łukasiewicz

Based on my lifetime of experience, I believe that Stanisław Leśniewski was a man of genius: the only man of genius who fate allowed me to encounter, and once, that happened almost daily.
Tadeusz Kotarbiński

„Contents”

„Introduction”

Kup książkę

O autonomii uniwersytetu / Krzysztof Pomian

O autonomii uniwersytetu / Krzysztof Pomian okładka
Wykład wygłoszony przez Krzysztofa Pomiana z okazji nadania 24 maja 2017 r. doktoratu honorowego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z laudacją, recenzjami i bibliografią prac Autora
Autor: Krzysztof Pomian
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Opracowanie redakcyjne i skład: Oficyna Wydawnicza Epigram
Fotografia: Maciej Andrzejewski
Projekt okładki: Oficyna Wydawnicza Epigram
Wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, obwoluta
Rok wydania: 2020
Cena: 49,90 zł
PDF: nie
ISBN: WUŁ 978-83-8142-993-1
OWE 978-83-61231-78-3
Rozmiar: 163 mm x 241 mm
Liczba stron: 120
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2020

Krzysztof PomianAutonomia uniwersytetu zawsze wymagała obrony. Dziś wymaga jej chyba bardziej niż kiedykolwiek, gdyż jest podważana z wielu stron. Przez presję rynku z jego wymogiem rentowności i dostosowania się bez reszty do właściwych mu norm. Przez presję mediów, które usiłują narzucić swą hierarchię ważności problemów i osób. Przez polityków uprawnionych do uchwalania ustaw i decydowania o finansach, czyli o możliwych badaniach, i nierzadko skłonnych widzieć w nominacjach uniwersyteckich jeszcze jeden środek poszerzania swych wpływów i mnożenia klientów. Przez integryzmy wreszcie, które domagają się podporządkowania programów badawczych ustanawianym przez siebie kryteriom, a treści nauczania — wyznawanym przez siebie wierzeniom. Zwycięstwo którejkolwiek z tych sił oznaczałoby śmierć uniwersytetu w tej jego postaci, jaka ukształtowała się dwa wieki temu i nadal w swym zasadniczym zrębie zachowuje aktualność.

Krzysztof Pomian, O autonomii uniwersytetu

„Spis treści”

„Wprowadzenie”

Kup książkę