Stanisław Leszczyński / Esquisses, réflexions et maximes philosophiques
Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne

Esquisses, réflexions et maximes philosophiques Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne / Stanisław Leszczyński
Autor:/ Author: Stanisław Leszczyński
Stanislas I Roi De Pologne etc.
Stanisław I Król Polski etc.
Tytuł:/ Title: Esquisses, réflexions et maximes philosophiques
Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne
Wybór:/ Choice: Jacek Jadacki
prof. em., Faculté de Philosophie de l’Université de Varsovie
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
PRZEKŁAD Z FRANCUSKIEGO NA POLSKI oraz uwspółcześnienie tłumaczeń XIX-wiecznych
TRADUCTION DU FRANÇAIS AU POLONAIS et modernisation des versions du XIXe siècle
Wanda Fijałkowska
dr hab., Institut d’Études Romaines
de l’Université de Varsovie
Instytut Romanistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
© 2021 by Jacek Jadacki, Warsaw, Poland
© 2021 by Wanda Fijałkowska for the translation from French, Warsaw, Poland
© 2021 by Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Leszno, Poland
© 2021 by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, Poland
TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE
Société des Sciences et des Lettres de Varsovie
BIBLIOTHÈQUE DES PHILOSOPHES 10
Cover illustrations by Oficyna Wydawnicza Epigram.
Wydawca: /Press: Published by Oficyna Wydawnicza Epigram
ul. J. Bielawskiego 1/17
85-796 Bydgoszcz, Poland
www.epigram.eu
e-mail: oficyna@epigram.eu
Oprawa: / Cover: Oprawa twarda / Hardcover
Rok wydania: /Year of issue: 2021
Cena: /Price: 120,00 PLN
ISBN: 978-83-94413-7-12
978-83-61231-9-81
Rozmiar/Book size: 142 mm x 227 mm
Liczba stron: / Number of pages: 348
Waga: /Weight: 740 g

Il jouissait de titres suivants : par la grâce de Dieu roi de Pologne, archiduc de la Lithuanie, de la Russie, de la Prusse, de la Mazovie, de la Samogitie, de la Livonie, de Smolensk, de Siewiersk, de Czernihow, duc de la Lorraine et du Bar. […] Il n’a pas été un roi heureux, mais il fut un père heureux. Sa fille Marie… devint la femme de Louis XV. Il ne fut pas un homme politique éminent, mais il fut sans aucun doute un penseur éminent : polonais de nationalité, et français par la langue dans laquelle il écrivait. […] Il a laissé un héritage […] rassemblant surtout des ouvrages philosophiques (spécialement anthropologiques et éthiques), politologiques et pédagogiques. […] Il correspondait avec plusieurs membres de l’élite intellectuelle de l’Europe de son temps. […] Il le faisait surtout sous forme de brèves sentences, rarement sous forme de « miniatures théoriques » plus longues.

Préface. Stanisław Leszczyński : philosophe-roi
Jacek Jadacki

Używał tytulatury: z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, książę Lotaryngii i Baru. […] Nie był szczęśliwym królem, ale za to był szczęśliwym ojcem: jego córka Maria […] została żoną Ludwika XV.
Nie był wybitnym politykiem, ale za to był z pewnością wybitnym myślicielem: polskim, przez pochodzenie, i francuskim, przez język, w którym pisał. […] Pozostawił po sobie spuściznę […] dotyczącą problematyki filozoficznej (głównie antropologicznej i etycznej), politologicznej i pedagogicznej. […] Utrzymywał kontakty z elitą intelektualną ówczesnej Europy. […] Poglądy swoje wyrażał głównie za pomocą krótkich sentencji, rzadko w postaci dłuższych „miniatur teoretycznych”.

Słowo wstępne. Stanisław Leszczyński: król-filozof
Jacek Jadacki

§ Les philosophes de nos jours prétendent suivre et enseigner la raison ; mais lorsqu’ils s’attachent effectivement à détruire les préjugés qu’elle condamne, ils déracinent les vertus qu’elle prescrit.
§ On se trompe souvent en estimant trop les hommes, rarement en les estimant trop peu.
§ Il y a des gens qui parlent beaucoup sans rien dire : je les compare à des arbres, qui, pour avoir trop de feuilles, ne portent point de fruits.

§ Filozofowie naszych czasów twierdzą, że słuchają i uczą rozumu; ale kiedy starają się skutecznie usunąć przesądy, które on potępia, wykorzeniają zarazem cnoty, które zaleca.
§ Mylimy się często, za bardzo ceniąc ludzi; rzadko — gdy cenimy ich za nisko.
§ Są ludzie, którzy wypowiadają wiele słów, nic jednak nie mówiąc. Są dla mnie jak drzewa, które z powodu nadmiaru liści nie dają owoców.

Stanisław Leszczyński

Kup książkę Kup książkę

Izolacja i zmęczenie. Listy / Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch, Julia Trawińska

Izolacja i zmęczenie. Listy / Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch,  Julia Trawińska okładka
Autorzy: Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch, Julia Trawińska
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2021
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-94-3
Rozmiar: 135 mm x 206 m
Liczba stron: 112
© Copyright by Mirosław Piechowiak, Poznań 2021.
© Copyright by Monika Gramsch, Poznań 2021.
© Copyright by Julia Trawińska, Poznań 2021.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2021.

All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Mirosław Piechowiak — doktor nauk humanistycznych, filozof. Wykłada na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Między erosem i agape (2016), Człowiek zziajany (2019) oraz wielu artykułów z zakresu filozoficznych rozważań nad współczesną, tj. ponowoczesną kulturą. Specjalizuje się w badaniach m.in. nad problematyką bieżących przemian społeczno-kulturowych oraz kondycją i jakością relacji międzyludzkich, zwłaszcza relacji partnerskich. Entuzjasta niezależnego myślenia. Sympatyk motocykli, szachów i cygar.

Monika Gramsch — studentka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miłośniczka wycieczek pieszych i rowerowych. Zainteresowana szeroko pojętymi relacjami międzyludzkimi, wolny wieczór spędza z książką i gorącą herbatą.

Julia Trawińska, studentka Komunikacji Społecznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Muzyką i śpiewem fascynuje się od najmłodszych lat. Samodzielnie uczy się gry na gitarze, pianinie i od niedawna na ukulele. Czynnie uczestniczy w różnego rodzaju muzycznych, lokalnych wydarzeniach.

Na okładce zamieszczono fotografię „zmęczonej” ławki. Została ona wykonana w pandemicznym czasie na Boulevard Jean Mermoz w Neuilly-sur-Seine (aglomeracja paryska). Przedmiot użyteczności publicznej nie był naprawiony, lecz jakby trwał odizolowany metalowym płotem. Fotografia pochodzi z wczesnej jesieni 2020 r., ale równie dobrze można było wykonać ją rok wcześniej. Wówczas opadające ramię ławki nie było jeszcze obciążonemaską. Ławka z okładki symbolizuje nie tylko zmęczenie i izolację, lecz także nieznośną i doskwierającą człowieczej egzystencji nienaprawialność.

M. Piechowiak

„Wstęp”

„Zakończenie”

Kup książkę

Circulus mundi. Wiersze z lat 1995–2010 / Grzegorz Musiał

Circulus mundi. Wiersze z lat 1995–2010 / Grzegorz Musiał
Autor: Grzegorz Musiał
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Fotografia na okładce: Michał Tomaszewski
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2020
Cena: 40 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-86-8
Rozmiar: 145 mm x 226 mm
Liczba stron: 132
© Copyright by Grzegorz Musiał, Bydgoszcz 2020.
Publikację wydano nakładem własnym.

Grzegorz Musiał (1952), lekarz, pisarz, poeta, autor powieści, tomów wierszy, przekładów współczesnych poetów amerykańskich. Członek PEN-Clubu i członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Więzień stanu wojennego. Laureat nagród literackich m.in. S. Piętaka, S. Wyspiańskiego, Kościelskich, Strzały Łuczniczki (za powieść o Tamarze Łempickiej pt. Ja, Tamara). Dwukrotny stypendysta International Writing Program w Iowa City i Fundacji Fulbrighta. Jego utwory tłumaczono m.in. na angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, rumuński, czeski. Mieszka w Bydgoszczy.

Zbiór wierszy z lat 1995–2010 zawiera nieliczne wiersze publikowane wcześniej na łamach czasopism poetyckich takich, jak: „Twórczość”, „Poezja”, „Odra” czy „Kwartalnik Artystyczny”, a także wiersze w większości po raz pierwszy wydane.
Poezja Grzegorza Musiała, napisana językiem precyzyjnym i lekko klasycyzującym, uwydatnia motywy najważniejsze dla ludzkiego egzystowania: przemijanie, umieranie, śmierć, wiarę w Boga, miłość oraz najistotniejsze dla bytowania człowieka tradycje kulturowe śródziemnomorskie, europejskie i narodowe. Świat dzisiejszy został na nich ufundowany, chociaż czasy nam współczesne w swym pośpiechu zdają się znosić te motywy i gubić w technologiczno-informatycznych procedurach.
Człowieka zmęczonego takim stanem rzeczywistości, tym bardziej w czasach pandemii, poezja Grzegorza Musiała obdarza wysmakowaną poetyką, przywracając właściwą miarę ludzkiego losu.

Kup książkę

Nowosielski. Byt (nie)subtelny. Moralitet / Anna Popiel

Nowosielski. Byt (nie)subtelny. Moralitet / Anna Popiel
Autor: Anna Popiel
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2020
Cena: 34 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-90-5
Rozmiar: 135 mm x 206 mm
Liczba stron: 112
© Copyright by Anna Popiel, 2020.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2020.


Anna Popiel — absolwentka filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz reżyserii dramatu (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Reżyserka autorskich monodramów, prezentowanych m.in. na festiwalach „Genius Loci” w Krakowie oraz „Salzig on Stage” w Salzburgu. Pracuje w Operze Krakowskiej, gdzie reżyserowała koncerty z cyklu „Pieśń — teatr słowa”, a także muzyczny spektakl dla dzieci. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów literackich w dziedzinie poezji i prozy oraz tłumaczką literatury pięknej z języka angielskiego. Jej dramat Nowosielski. Byt (nie)subtelny znalazł się w półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (2019).

Dramat Anny Popiel pt. Nowosielski. Byt (nie)subtelny. Moralitet jest utworem wielogłosowym o wątkach religijnych i metafizycznych ujętych na sposób sztuki „pisania ikony”. Autorka, czerpiąc również z tradycji klasycznej dramaturgii, rozważa życie, twórczość i śmierć artysty-malarza Jerzego Nowosielskiego, wybierającego pomiędzy złem a dobrem, potępieniem a zbawieniem własnego życia i twórczości.

Kup książkę

Stanisław Leśniewski: Genius of Logic / Jacek Jadacki

Stanisław Leśniewski: Genius of Logic / Jacek Jadacki
Autor/Author: Jacek Jadacki
Translated from the Polish by Katarzyna Cullen.
The Lvov-Warsaw School Research Center
Publishing Series No. 2
Copyright © Jacek Jadacki 2020
Publication co-financed by the Faculty of Philosophy and Sociology at the University of Warsaw.
Cover illustrations from the author’s collection.
Cover design by Oficyna Wydawnicza Epigram.
Wydawca/Press: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: Miękka / Paperback
Rok wydania/Year of issue: 2020
Cena/Price: 60,00 PLN
ISBN: 978-83-61231-82-0
Rozmiar/Book size: 156 mm x 234 mm
Liczba stron/Number of pages: 356
Waga/Weight: 640 g

One of the greatest men of genius Poland has ever brought forth was Stanisław Leśniewski.
Jan Łukasiewicz

Based on my lifetime of experience, I believe that Stanisław Leśniewski was a man of genius: the only man of genius who fate allowed me to encounter, and once, that happened almost daily.
Tadeusz Kotarbiński

„Contents”

„Introduction”

Kup książkę

O autonomii uniwersytetu / Krzysztof Pomian

O autonomii uniwersytetu / Krzysztof Pomian okładka
Wykład wygłoszony przez Krzysztofa Pomiana z okazji nadania 24 maja 2017 r. doktoratu honorowego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z laudacją, recenzjami i bibliografią prac Autora
Autor: Krzysztof Pomian
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Opracowanie redakcyjne i skład: Oficyna Wydawnicza Epigram
Fotografia: Maciej Andrzejewski
Projekt okładki: Oficyna Wydawnicza Epigram
Wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, obwoluta
Rok wydania: 2020
Cena: 49,90 zł
PDF: nie
ISBN: WUŁ 978-83-8142-993-1
OWE 978-83-61231-78-3
Rozmiar: 163 mm x 241 mm
Liczba stron: 120
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2020

Krzysztof PomianAutonomia uniwersytetu zawsze wymagała obrony. Dziś wymaga jej chyba bardziej niż kiedykolwiek, gdyż jest podważana z wielu stron. Przez presję rynku z jego wymogiem rentowności i dostosowania się bez reszty do właściwych mu norm. Przez presję mediów, które usiłują narzucić swą hierarchię ważności problemów i osób. Przez polityków uprawnionych do uchwalania ustaw i decydowania o finansach, czyli o możliwych badaniach, i nierzadko skłonnych widzieć w nominacjach uniwersyteckich jeszcze jeden środek poszerzania swych wpływów i mnożenia klientów. Przez integryzmy wreszcie, które domagają się podporządkowania programów badawczych ustanawianym przez siebie kryteriom, a treści nauczania — wyznawanym przez siebie wierzeniom. Zwycięstwo którejkolwiek z tych sił oznaczałoby śmierć uniwersytetu w tej jego postaci, jaka ukształtowała się dwa wieki temu i nadal w swym zasadniczym zrębie zachowuje aktualność.

Krzysztof Pomian, O autonomii uniwersytetu

„Spis treści”

„Wprowadzenie”

Kup książkę

Człowiek zziajany / Mirosław Piechowiak

Człowiek zziajany / Mirosław Piechowiak okładka
Autor: Mirosław Piechowiak
Recenzent: dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM
Opracowanie redakcyjne i korekta: Kamila Dominiak
Projekt okładki: Katarzyna Radnicka
Fotografie: Marcin Bajon
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2019
Cena: 39 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-74-5
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 164
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram & Mirosław Piechowiak, Bydgoszcz 2019

Mirosław Piechowiak, doktor nauk humanistycznych, filozof, artysta, wykłada w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki Między erosem i agape (2016) oraz wielu artykułów z zakresu m.in. problematyki relacji międzyludzkich, relacji partnerskich,miłości i intymności. Obszary zainteresowań: filozofia starożytna, filozofia kultury, zwłaszcza kultury ponowoczesnej, filozofia dialogu, egzystencjalizm, antropologia i psychologia ewolucyjna.

Książka Mirosława Piechowiaka Człowiek zziajany jest wartościową filozoficzną pracą, opisującą i interpretującą rozmaite sposoby bycia człowieka, wykraczające poza te, które wymusza i nagradza dzisiejszy, zatomizowany i przyspieszający świat. Współczesny człowiek sukcesu nie zawsze bywa szczęśliwy, a refleksje autora Człowieka zziajanego pomogą mu znaleźć odpowiedź dlaczego tak jest. Diagnoza zostaje wsparta terapią, co sprawia, że książka jest rodzajem przewodnika po życiu dającym nam choć odrobinę satysfakcji.

Z recenzji wydawniczej — dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM.

„Spis treści”

„Wstęp”

Kup książkę

Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe

Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe okładka
Autorzy: Dorota Angutek,
Artur Kinal,
Jerzy Leszkowicz-Baczyński,
Magdalena Pokrzyńska,
Agnieszka Urbaniak
Recenzent: dr hab. Jan Grad, prof. UAM
Opracowanie redakcyjne i korekta: Kamila Dominiak
Opracowanie graficzne okładki: Waldemar Kakareko
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
Cena: 49 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-70-7
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 427
© Copyright by Uniwersytet Zielonogórski and Contributors, Zielona Góra 2019
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019
Publikacja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski oraz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przedstawiana praca jest pierwszym interdyscyplinarnym opracowaniem tematyki winiarskiej i bachicznej opartym na wiedzy szeroko pojętych nauk społecznych: antropologii kulturowej, socjologii i kulturoznawstwa, co stanowi o jej unikalnym w tym względzie charakterze. Autorami książki są pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego: socjologowie, antropolodzy kulturowi i kulturoznawcy; badacze należący do Zakładu Socjologii Teoretycznej (w którym narodził się pomysł napisania książki) oraz członkowie Zakładu Socjologii Stosowanej (należący jednocześnie do Pracowni Rewitalizacji Społecznej). Wyrażamy nadzieje, że kierowana do czytelników książka przyczyni się do lepszego poznania dziejów winiarstwa i winogrodnictwa oraz narosłych wokół nich wartości i warstwy symbolicznej, że zwróci uwagę na pomijane dotąd aspekty i uświadomi nieznane fakty z dziejów tej wielowiekowej tradycji.

Dorota Angutek

Niniejsza praca zawiera dwie cechy szczególne. Po pierwsze, mimo tytułu sugerującego koncentrację opisów na aspekcie lubuskim, jej odniesienia w wielu miejscach sięgają dalej i głębiej — zarówno w wymiarze przestrzennym, jak przedmiotowym, zakresowym i temporalnym. Po drugie, na kolejnych stronach książki przeplatają się dwa ujęcia: socjologiczne, odwołujące się do nurtu socjologii jakościowej, sięgającej do źródeł wytworzonych, które poddane zostały starannej rekonstrukcji i interpretacji, a także ujęcie antropologiczno-strukturalne i etnologiczne, poddające analizom sferę mitów, symboli i wartości związanych z winiarstwem, szczególnie kultu bachicznego. Owa dwoistość powoduje, że w książce współistnieją, uzupełniając się dobrze, względnie niezależne od siebie nurty opisowe i wyjaśniające.

Jerzy Leszkowicz-Baczyński

Jest to pierwsze w piśmiennictwie poświęconym zielonogórskiej tradycji winiarskiej tak szeroko zakrojone kompendium wiedzy. Podkreślić też należy, że dostarcza nowej i aktualnej wiedzy o lubuskim winiarstwie. Sądzę, że długo będzie ono służyć jako podstawowe źródło naukowych ustaleń w tym zakresie dla ewentualnych dalszych badań […]. Będzie tez wykorzystywane w edukacji regionalnej i jako „podręcznik” do uzyskiwania samowiedzy regionalnej mieszkańców Zielonej Góry i przyległego obszaru. Z tego choćby względu może liczyć na poczytność i zainteresowanie szerokiego kręgu czytelników, tym bardziej, że książka została zaopatrzona w fotografie wizualizujące i dokumentujące szereg dokonanych przez Autorów ustaleń […].

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Grada

„Spis treści”

„Streszczenie”

„Wstęp”

Kup książkę

Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach / Hanna Mamzer, Agnieszka Żok (red.)

Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach / Hanna Mamzer, Agnieszka Żok (red.) okładka
Redakcja: Hanna Mamzer,
Agnieszka Żok
Recenzent: dr hab. Justyna Tymieniecka Suchanek
Opracowanie graficzne okładki: Urszula Rusinek
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
Cena: 46 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-66-0
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 427
© Copyright by Contributors, 2019
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Aquanet SA

Ja, Tamara / Grzegorz Musiał

Ja, Tamara / Grzegorz Musiał okładka
Autor: Grzegorz Musiał
Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski
Opracowanie redakcyjne: Kamila Dominiak
Opracowanie graficzne okładki: Waldemar Kakareko
Fotografia na okładce: Michał Tomaszewski
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyto klejona
Rok wydania: 2019
Cena: 39 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-50-9
Rozmiar: 120 mm x 177 mm
Liczba stron: 792
Waga: 688 g
© Copyright by Grzegorz Musiał, Bydgoszcz 2019.
© Copyright by Jerzy Jarzębski for his afterword, 2019.
© Copyright for this edition by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019.
Publikację zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu miasta Bydgoszczy.

Grzegorz Musiał (1952) lekarz, pisarz, poeta, autor powieści, tomów wierszy, przekładów współczesnych poetów amerykańskich. Członek PEN-Clubu i członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Więzień stanu wojennego. Laureat nagród literackich m.in. S. Piętaka, S. Wyspiańskiego, Kościelskich. Dwukrotny stypendysta International Writing Program w Iowa City i Fundacji Fulbrighta. Jego utwory tłumaczono m.in. na angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, rumuński, czeski. Mieszka w Bydgoszczy.

Niezwykle ciekawa, wręcz fascynująca powieść, którą czyta się jednym tchem. […] Grzegorz Musiał — sam przecież powieściopisarz o dużym doświadczeniu — dał się […] uwieść potężnemu „Ja” Łempickiej, które dominuje w jego narracji od pierwszej do ostatniej strony. […]

Rewolucja bolszewicka w Rosji czy szalone lata Paryża początku XX wieku […] zaczynają tu żyć w nowy, szczególny sposób, przepuszczone przez doświadczenie osobiste kobiety tak niezwykłej, jak Tamara Łempicka. Niezwykłej i nieznośnej, z czego ona zdaje sobie sprawę, i […] pomimo potworności losu, jakich jej —zwłaszcza w czasie rewolucji bolszewickiej — życie nie szczędzi, Łempicka z reguły wygrywa.

Z Posłowia prof. Jerzego Jarzębskiego.

„Spis treści”

Chwilowo brak na składzie

Kup książkę