MIT A PIĘKNO. Z badań nad pochodzeniem sztuki / Andrzej P. Kowalski

MIT A PIĘKNO. Z badań nad pochodzeniem sztuki
Autor: Andrzej P. Kowalski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
Cena: 52,5 zł
PDF: tak
ISBN: 978-83-61231-84-4
Rozmiar:
Liczba stron: 340

Publikacja dofinansowana przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

 

Problematyka źródeł sztuki jest bez wątpienia tak obszerna i wieloaspektowa, że pokusa podjęcia takiego tematu może uchodzić za wyraz intelektualnej pychy. W rzeczywistości proponowane w tej książce rozważania na temat rozmaitych źródeł sztuki pozbawione są iluzorycznego planu wyczerpującego przedstawienia tego zagadnienia. Zamysł jest skromniejszy, bo w istocie zakłada prezentację projektu obejmującego dwie kwestie odnoszące się do pochodzenia sztuki. Po pierwsze, aplikację metody genealogicznej zorientowanej antropologicznie. Po drugie, próbę wskazania źródeł sztuki w różnych momentach pradziejów europejskich wyobrażeń na ten temat przy zastosowaniu rozmaitych metod rekonstrukcji dostępnych na gruncie nauk humanistycznych. Jest to zatem praca z zakresu antropologii najstarszych idei ilustrujących procesy przechodzenia od rękodzieła i rytualnych praktyk do sztuki. Sądzę, że proponowane ustalenia znajdą życzliwą recepcję i staną się użyteczne dla refleksji z zakresu najstarszych dziejów estetyki, estetyki transkulturowej, historycznej filozofii i teorii sztuki oraz archeologii.

Fragment Wstępu

 Kup książkę