Myślenie magiczno-mityczne a schizofrenia / Artur Dobosz

Dobosz okładka
Autor: Artur Dobosz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
Cena: 60 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-84-4
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 412

Publikacja współfinansowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

Główną hipotezą książki jest twierdzenie, że struktura wypowiedzi pacjentów, poprzez które ujawniają się czy manifestują różnorodne urojenia, omamy i inne objawy schizofrenii, jest bardzo podobna do struktury opowieści mitycznych, poprzez które z kolei manifestują się „urojenia” i „omamy” doświadczane przez bohaterów tych opowieści będących specyficznymi alter ego autorów opowieści mitycznych. Nadto okazuje się, że struktura wypowiedzi pacjentów jest też bardzo podobna do struktury wielu obrzędów, rytuałów czy świąt funkcjonujących w kulturze magicznej bądź kulturach w niej mocno osadzonych czy zakotwiczonych. Podobnie, jak poprzez opowieści mityczne, również poprzez struktury obrzędów, rytuałów czy świąt kultury magicznej manifestują się doświadczane przez ich uczestników „urojenia” i „omamy”. Inaczej mówiąc, struktura wypowiedzi pacjentów niejako „powtarza”, w znacznym zakresie, strukturę opowieści mitycznych oraz strukturę obrzędów, rytuałów oraz świąt kultury magicznej.

 

Artur Dobosz – dr hab., wykładowca Politechniki Poznańskiej, pracuje w Pracowni Humanistyki i Komunikacji Interpersonalnej w Zarządzaniu. Autor książek: Symbol i istnienie (1993), Tożsamość metamorficzna a komunikacja językowa (2002). Opublikował kilkadziesiąt artykułów z filozofii i teorii kultury. W niniejszej monografii modyfikuje pod pewnymi istotnymi względami, rozwija oraz stara się pokazać aplikacyjną aktualność koncepcji Jana Mazurkiewicza, jednego z zapomnianych współtwórców „humanistycznego nurtu” psychiatrii polskiej.

 

 

Kup książkę