Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice z antropologii historycznej / Karolina Polasik

Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice z antropologii historycznej
Autor: Karolina Polasik
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2007
Cena: 18 zł
PDF: tak
ISBN: 978-83-61231-04-2
Rozmiar:
Liczba stron: 136

„Mistrzowskie realizacje związków antropologii z historią dzieła Emmanuela Le Roy Laduriego i Carla Ginzburga to dowód na to, że zetknięcie się nauk o człowieku: jednej poszukującej odpowiedzi na pytanie o tożsamość i różnicę między nami a Innymi oddalonymi od nas w przestrzeni — mowa o antropologii — i drugiej zgłębiającej dzieje Innych oddzielonych od nas w czasie — mowa o historii — może wydać wspaniałe rezultaty. Jak mi się wydaje, jest tak m.in. dlatego, że zarówno przestrzeń, jak i czas nie stanowią bariery dla badaczy obdarzonych talentem historyka, wyobraźnią i potrzebą zrozumienia innego człowieka.
Reconnaissance w języku francuskim to nic innego jak poznanie, rozpoznanie. W sensie przenośnym oznacza zaś wdzięczność. Idąc tropem owych znaczeń, uznałam, że warto byłoby przedstawić związki historii z antropologią widziane jako rodzaj poznawczego „rozpoznania terenu”. To ostatnie popularne — obok wymienionych, istotnych dla mnie — znaczenie terminu ‘rekonesans’ ma tu pełne zastosowanie. Historyk, w moim ujęciu, przyjmowałby tu rolę „zwiadowcy”, który zapuszcza się w nieznane sobie dotąd rewiry. Z tego punktu widzenia interesujące wydaje się to, co wynika dla niego z owej wyprawy do innych światów; inaczej rzecz ujmując, zastanawiam się nad tym, za co mogłaby być wdzięczna historia antropologii.” (Karolina Polasik)

 

 

Nakład wyczerpany