Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata / Anna Pałubicka

Brak okładki

Autor: Anna Pałubicka
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyta klejona
Rok wydania: 2006
Cena: 25 zł
PDF: nie
ISBN: 83-919214-8-4
Rozmiar: B5
Liczba stron: 184
W świetle założeń zaproponowanego przez Annę Pałubicką stanowiska, określonego mianem konstruktywizmu historycznego, wyróżniony zostaje sposób myślenia w perspektywie poręczności, sprowadzający się do umiejętności posługiwania się narzędziami. Jest on skuteczny w kulturze, w której jest użytkowany. Poręczność jest zrelatywizowana zawsze do określonej kultury. Narzędzia, ich intencjonalność, odnoszą do innych narzędzi, tworząc sieć intencjonalnych odniesień podtrzymujących i respektujących wyobrażenie i pojęcie świata obiektywnego. Zrelatywizowana kulturowo skuteczność praktyczna obchodzenia się z narzędziami dla refleksji metafizyczno-teoretycznej, zwłaszcza tej formującej się od czasów nowożytnych, jest już zawsze dana, nie może być utracona, a jedynie kontynuowana i rozwijana. Oczekiwana skuteczność technologiczna wiedzy naukowej oraz jej zgodność z obowiązującymi naszą kulturę kryteriami obiektywnego istnienia są pokazane w pracy jako pochodzące z myślenia w perspektywie poręczności. 

Kup książkę