Problemy współczesnej metodologii nauki / Wojciech Wrzosek (red.)

Problemy współczesnej metodologii nauki
Autor: pod redakcją Wojciecha Wrzoska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2009
Cena: 25 zł
PDF: tak
ISBN: 978-83-61231-16-5
Rozmiar: A5
Liczba stron: 136

Szkice zamieszczone w niniejszym tomie wypełniają w sposób przygodny mozaikę problemów, jaką jest metodologia historii dzisiaj. Jedne mieszczą się w jej polu problemowym, inne sytuują się poza nim, stanowiąc kontekst myślowy wszelakiej refleksji nad historią. Bez owego kontekstu los kulturowy operacji historiograficznej nie byłby dostatecznie naświetlony i rozumiany. Świadomość, że historia jest nie tylko dziedziną wiedzy, ale i wymiarem dialogu, sporu publicznego, wikła ją w pozapoznawcze sensy z jednej strony, z drugiej zaś strony historiografia pozostaje pod wpływem zmiennego ładu kulturowego, w którym powstaje i przez który jest zniewalana.

 

Nakład wyczerpany