Filozofia Richarda Rorty’ego jako terapia kulturowa / Maciej Musiał

Autor: Maciej Musiał
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
Cena: 25,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-21-9
Rozmiar: 148 mm x 226 mm
Liczba stron: 128

Maciej Musiał — doktor filozofii, absolwent studiów filozoficznych oraz polonistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się dokonaniami poznańskiej szkoły metodologicznej, filozofią współczesną oraz przemianami kultury współczesnej, szczególnie w zakresie sfery intymnej. Autor kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim oraz angielskim (m.in. w „Theory, Culture & Society” oraz „Przeglądzie Filozoficznym”).

Z recenzji wydawniczej prof. Anny Pałubickiej:

„Praca Macieja Musiała stanowi całościową interpretację dorobku filozoficznego jednego z wybitniejszych filozofów amerykańskich, którego myśl ciągle jest aktualna (Rorty zmarł w 2007 r.) i żywo dyskutowana. […] Przekonująco ukazuje się w niej, jak poszczególne wątki filozoficzne pojawiające się w twórczości Richarda Rorty’ego nie są przypadkowe, lecz układają się w pewną sensowną całość, którą wyraża tytuł opiniowanej pracy. Jest to pierwsza w polskiej literaturze filozoficznej tego typu interpretacja.”

 

Z recenzji wydawniczej prof. Barbary Kotowej:

„Powzięty przez autora zamysł jest ciekawy poznawczo i oryginalny, jeśli idzie o obraną przezeń »materię« badawczą, a jego realizację uznać trzeba bez wątpienia za udaną. Trudno byłoby znaleźć takich jego poprzedników wśród licznych interpretatorów twórczości Richarda Rorty’ego, którzy rozpatrywaliby tę twórczość jako całość z takiego punktu widzenia, jak jej terapeutyczny charakter. Takie interpretująco-porządkujące ujęcie tej twórczości należy z pewnością do nowatorskich, a swój punkt widzenia autor uzasadnił w sposób przekonywujący”.

 

 

Kup książkę