Schizofrenia według mistyków niemieckich / Artur Dobosz

Schizofrenia według mistyków niemieckich / Artur Dobosz okładka
Autor: Artur Dobosz
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: Miękka klejona ze skrzydełkami
Rok wydania: 2021
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-07-3
Rozmiar: 157 mm x 231 m
Liczba stron: 292
© Copyright by Artur Dobosz, Poznań, Poland, 2021.
© Copyright by Anna Popiel for the translation from Polish, Kraków, Poland 2021.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, Poland 2021.

All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Artur Dobosz, dr hab., emerytowany profesor Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor m.in. książek:Symbol i istnienie (1993),Tożsamość metamorficzna a komunikacja językowa (2001),Myślenie magiczno-mityczne a schizofrenia (2013),Z wybranych problemów koncepcji kultury Jerzego Kmity (2015), Szkice o metaforze (2016).

Mistycy niemieccy, z Frankfurtczykiem na czele, na swój sposób, tj. w języku, którym się posługiwali oraz na gruncie posiadanej wiedzy, w szczególności wchodzącego w jej skład aparatu pojęciowego, w wielu krótszych bądź dłuższych fragmentach swych prac — zadziwiająco antycypując — opisują z mniejszą lub większą precyzją wiele objawów choroby zwanej współcześnie schizofrenią. Chodzi głównie o objawy schizofrenii paranoidalnej, mające mniejszą bądź większą, niekiedy dużą wartość diagnostyczną. Starałem się pokazać, że autorami wielu tych opisów, po dokonaniu w niektórych przypadkach ich odpowiedniej korekty językowej, w szczególności stylistycznej, niezmieniającej ich sensu, w równej mierze mogłyby być w szczególności osoby schizofreniczne, próbujące zdać sprawę z tego, co dzieje się z ich „ja” (z ich stanem psychicznym) wówczas, gdy doświadczają takich lub innych objawów odnośnej choroby. Chodzi o osoby znajdujące się w okresie jej remisji (tj. trwającego zazwyczaj jakiś czas cofnięcia się objawów choroby) bądź w okresie jej trwania — mogących jednak opisywać swoje stany psychiczne. W książce proponuję dwie główne tezy interpretacyjne. Po pierwsze, proponuję, by przewidziane przez omawianą koncepcję zstąpienie do otchłani piekielnej interpretować jako zapadnięcie na schizofrenię. Natomiast zgodnie z drugą tezą koncepcję mistyków niemieckich, jak uważam, można interpretować jako swoistą pochwałę schizofrenii oraz specyficzną nobilitację osób schizofrenicznych. Uważam zarazem, że myśl mistyków niemieckich jest jedną z najbardziej nieludzkich koncepcji teologiczno-filozoficznych stworzonych przez człowieka.

Artur Dobosz

Treść pracy Artura Dobosza jest inspirująca, może prowadzić do dyskusji. […] Bez cienia wątpliwości uważam, że ze względu na swoje walory intelektualne i nowatorski charakter stawianych hipotez, byłoby szkodą dla środowiska humanistów i psychiatrów gdyby nie została opublikowana.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Pałubickiej

„Spis treści”

„Wstęp”

„Summary”

Kup książkę