Magiczne źródło kultury, Dzieła wybrane, t. XVII / Jerzy Kmita

Magiczne źródło kultury / Jerzy Kmita okładka
Autor: Jerzy Kmita
Redaktorzy tomu: Dorota Angutek, Andrzej P. Kowalski
Projekt okładki: Magdalena Czeska
Opracowanie graficzne: Maciej Kuczma
Wydawca: Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity
Opracowanie redakcyjne, korekta, skład: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2021
Cena detaliczna: 45,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-942290-1-6, t. I-XX
978-83-942290-3-0, t. XVII
Rozmiar: 130 mm x 192 m
Liczba stron: 234
©by heirs, Poznań 2021, Poland.
All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the heirs.

Literatura jest, oczywiście, możliwa tylko w języku, mam tu na myśli pewien głębszy sens tej konstatacji: to, co osiąga się dzięki literaturze, opiera się na uformowanej już semantyce językowej. Szerzej myśl tę rozwijając, powiedzieć można, przedmiotem działania literackiego nie jest już rzeczywistość mowy magicznej, lecz społeczna rzeczywistość założeń semantyki. Z tą właśnie dualistyczną wyłowioną ze świata magii rzeczywistością: związków przedmiotowo-metonimicznych z jednej strony oraz związków myślowo-symbolicznych i zjawisk wyłącznie symbolizowanych ze strony drugiej — „robi coś” literatura. Mianowicie pragnie ją na powrót zjednoczyć jak gdyby na sposób magiczny. Na tym polega istota recydywy mowy magicznej, recydywy — rzec można — nader asekuracyjnej, występującej bowiem już w języku, czy lepiej — na granicy języka.

Jerzy Kmita, Mowa magiczna — język — literatura

„Spis treści”

„Wstęp”

Kup książkę