Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej

Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej okładka
Redakcja naukowa: Bartłomiej Brzeziński, Bartłomiej Garczyk, Marek Jedliński, Tomasz Nakoneczny, Magdalena Lachowicz
Projekt okładki: Waldemar Kakareko
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-18-9
Rozmiar: 155 mm x 228 mm
Liczba stron: 200
Dofinansowanie: Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Każda władza polityczna, zanim ukonstytuuje się w uwiarygodniającej ją formie instytucjonalno-prawnej, funkcjonuje już, przynajmniej do pewnego stopnia, w sferze mentalności, obyczaju tudzież ich językowej artykulacji. Wszak nie sposób sobie wyobrazić władzy sprawowanej bez żadnego społecznego przyzwolenia (choćby tylko ogólnie rozumianego), tak jak nie sposób sobie wyobrazić poszczególnych jej komponentów — władcy, autorytetu, hierarchii etc. — bez umożliwiających ich wyodrębnienie i operacjonalizację kognitywno-pojęciowych presupozycji zawartych w językowym obrazie świata. Słowem, każda władza, choćby najbardziej instrumentalnie rozumiana czy najbardziej odległa od naszych względem niej oczekiwań, wyrasta organicznie z określonego substratu kulturowego.

Fragment przedmowy.

 

Książka Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej stanowi ciekawe i wielostronne studium różnych postaci władzy w rosyjskiej historii, kulturze i dyskursie społeczno-politycznym. Wielogłos przedstawicieli różnych dyscyplin stanowi cenne uzupełnienie toczących się od dziesiątek lat, a czasem nawet kilku wieków dyskusji na temat charakterystyki zbiorowego i indywidualnego wyobrażenia władzy w Rosji, umiejscowienia Rosji na osi Wschód-Zachód, roli jednostki i społeczeństwa, relacji władzy i społeczeństwa.

Dr hab. Michał Głuszkowski — z recenzji wydawniczej.

  

„Spis treści”

  

„Table of Contents”

  

„Przedmowa”

  

Kup książkę