Pytanie o jedność nauki. Studium metodologiczno-filozoficzne / Marek Sikora

Pytanie o jedność nauki. Studium metodologiczno-filozoficzne / Marek Sikora okładka
Autor: Marek Sikora
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 40 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-97-4
Rozmiar: 155 mm x 226 mm
Liczba stron: 240

Publikacja dofinansowana przez Politechnikę Wrocławską.

  

Dr hab. Marek Sikora, prof. Politechniki Wrocławskiej — zajmuje się głównie epistemologią, filozofią nauki, metodologią nauk empirycznych oraz studiami nad nauką i techniką. Jest autorem trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem i współredaktorem kilkunastu tomów zbiorowych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Publikuje w wielu polskich i zagranicznych czasopismach, m.in. wpisanych na Listę Filadelfijską.

Książka wypełnia lukę w polskiej filozofii nauki. Dotychczas brakowało tego typu prac. Stanowi ona kompendium informacji z zakresu sporów toczonych współcześnie przez filozofów nauki. A spory i dyskusje przedstawiane w
recenzowanej pracy dotyczą istotnych problemów związanych z pojmowaniem świata i sensem działalności poznawczej człowieka, statusem ontologicznym faktów naukowych, roli teorii i eksperymentów w badaniach oraz funkcji prawdy jako wartości jednoczących różnorodne badania. Język pracy jest ładny i zrozumiały, nawet dla niespecjalisty. Praca może funkcjonować jako podręcznik dla studentów filozofii.

Prof. Tadeusz Buksiński

Praca […] Pytanie o jedność nauki. Studium metodologiczno-filozoficzne jest istotnym głosem we współczesnej filozofii nauki. Autor bierze pod uwagę w swoich analizach ciągle jeszcze niedocenianą w polskim środowisku filozoficznym perspektywę nowego eksperymentalizmu, tj. orientację kształtowaną przez stanowisko Iana Hackinga oraz autorów reagujących na diagnozy autora Representing and Intervening. Jednocześnie Autor otwiera swoimi propozycjami teoretycznymi debatę o relacji nauka-technika oraz zagadnienie jedności nauki w perspektywie sporu realizm-antyrealizm.

Dr hab. Krzysztof Szlachcic

 

 

 

Kup książkę