Socjologia kultury w czasach inteligentnych zwierząt i uczących się maszyn / Hanna Mamzer, Jakub Isański

Socjologia kultury w czasach inteligentnych zwierząt i uczących się maszyn / Hanna Mamzer, Jakub Isański okładka
Redakcja: Hanna Mamzer, Jakub Isański
Projekt okładki: Waldemar Kakareko
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2018
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-54-7
Rozmiar: 163 mm x 234 mm
Liczba stron: 168
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram & Contributors, Bydgoszcz 2018
© Copyright by Hanna Mamzer (Part I), 2018
© Copyright by Jakub Isański (Part II), 2018

Publikacja dofinansowana ze środków Instytutu Socjologii UAM na działalność statutową. Dział 1005000000, MPK 505000. Temat badawczy posthumanizm:Cel S/P-B/NS/179

  

Hanna Mamzer – dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemianami współczesnej kultury, socjologicznymi aspektami tożsamości, problematyką wielokulturowości oraz tematyką zmian świadomości ludzi w zakresie ich relacji ze światem ożywionym. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, Programu Socrates Erasmus, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego, laureatka akcji stypendialnej Polityki, licznych nagród i wyróżnień. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową.

 

Jakub Isański, dr hab., adiunkt w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej Instytutu Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; jego zainteresowania naukowe obejmują tematykę socjologii migracji oraz socjologii kultury.

 

„Spis treści”

  

„Wprowadzenie”

  

Kup książkę