Odpowiedzialne badania naukowe. Odpowiedzialny uniwersytet / Tadeusz Wallas, Joanna Morawska-Jancelewicz, Hanna Mamzer, Anna Schmidt-Fiedler (red.)

Odpowiedzialne badania naukowe. Odpowiedzialny uniwersytet / Tadeusz Wallas, Joanna Morawska-Jancelewicz, Hanna Mamzer, Anna Schmidt-Fiedler (red.) okładka
Redakcja: Tadeusz Wallas, Joanna Morawska-Jancelewicz, Hanna Mamzer, Anna Schmidt-Fiedler
Projekt okładki: Monika Jabłońska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2018
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-46-2
Rozmiar: 163 mm x 234 mm
Liczba stron: 168
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram & Contributors, Bydgoszcz 2018

Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uniwersytetem partycypacyjnym — rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” dofinansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG, umowa nr 0028/DLG/2016/10 z dnia 29.12.2016 r.

  

„Spis treści”

  

„Wprowadzenie”

  

„Noty o autorach”

  

Kup książkę