Kazimierz Twardowski we Lwowie. O wielkim myślicielu, nauczycielu i obywatelu / Anna Brożek

Anna Brożek okładka
Autor: Anna Brożek
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2015
Cena: 42 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-61-5
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 256

Książka przygotowana w ramach projektu 11H 11 004280 Filozofia polska XIX i XX wieku (moduł badawczy 1.1. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
MNiSW) realizowanego w latach 2012–2015.

nprh

     
 
 
 
 

Anna Brożek (ur. 1980) – filozof, pianistka, teoretyk muzyki; profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; autorka lub współautorka
kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu filozofii i jej historii oraz nauk o muzyce.

Wielkość Kazimierza Twardowskiego należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: globalnym i lokalnym. Wymiar globalny — to jego trwałe miejsce w dziejach filozofii
światowej, jako ucznia Franza Brentana i jednego z twórców dwudziestowiecznej filozofii naukowej. Wymiar lokalny — to jego rola w kulturze i filozofii
polskiej.

Niniejsza książka zarysowuje ów wymiar globalny, ale w większej części poświęcona jest pewnym elementom lokalnego wymiaru wielkości Twardowskiego. Książka
podzielona jest na trzy części: „Myśliciel”, „Nauczyciel” i „Obywatel”, które wskazują zarazem na trzy główne role, jakie Twardowski odegrał w kulturze
polskiej: był bowiem zarazem oryginalnym myślicielem, charyzmatycznym nauczycielem i wzorowym obywatelem. W każdej części znajduje się rekonstrukcja tego,
jak sam Twardowski daną rolę wypełniał — oraz tego, co twierdził o jej dobrym wypełnianiu (ze „Wstępu”).

 

 

 

Kup książkę