Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej / Michał Rydlewski

Rydlewski okładka
Autor: Michał Rydlewski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 312

MICHAŁ RYDLEWSKI — doktor filozofii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), magister etnologii (absolwent UMK w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego), członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, współredaktor (wraz z R. Wiśniewskim) zbioru artykułów pt. Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku. Autor 40 artykułów naukowych, publikowanych m.in. w „Etnografii Polskiej”, „Polskiej Sztuce Ludowej”, „Kontekstach”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Przeglądzie Filozoficznym – Nowa Seria”, „Filo-Sofiji”, „Ruchu Filozoficznym”. Interesuje się teorią i filozofią kultury, historią kultury oraz kulturą współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów. Mieszka we Wrocławiu.

Książka dotyczy ważnego zagadnienia rozmaitych determinacji decydujących o kształcie uzyskiwanej wiedzy naukowej i filozoficznej. Podstawową tezę książki można by zrekonstruować następująco: struktura i organizacja percepcji wzrokowej, pojmowanej jako źródło danych zmysłowych, a zwłaszcza jako budulec wiedzy naukowej i filozoficznej, nie ma innych obiektywnych podstaw poza obiektywnością dekretowaną kulturowo.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja P. Kowalskiego.

 

Cele pracy wskazane przez Autora są bardzo ambitne i doniosłe filozoficznie, wymagają nieustannego namysłu filozoficznego. Problematyka filozoficzna dotycząca postrzegania i percepcji do łatwych nie należy, stąd podjęcie jej oceniam bardzo wysoko. Doniosłość rozważań Autora upatruję przede wszystkim w zamiarze pogłębienia rozumienia specyfiki ludzkiego poznania, przede wszystkim naszego postrzegania. Cenię sobie upominanie się o uwzględnienie w studiach nad procesem konstytucji ludzkiej wiedzy funkcji wspólnoty, pod postacią kultury. Uznanie moje budzi też sprzeciw wobec różnych postaci, modnego dziś i wpływowego w kręgach intelektualistów, ale bardzo upraszczającego stanowiska, w ramach którego zjawiska kulturowe objaśnia się mechanizmami biologicznymi.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Pałubickiej.

 

 

 

Kup książkę