Izolacja i zmęczenie. Listy / Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch, Julia Trawińska

Izolacja i zmęczenie. Listy / Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch,  Julia Trawińska okładka
Autorzy: Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch, Julia Trawińska
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2021
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-94-3
Rozmiar: 135 mm x 206 m
Liczba stron: 112
© Copyright by Mirosław Piechowiak, Poznań 2021.
© Copyright by Monika Gramsch, Poznań 2021.
© Copyright by Julia Trawińska, Poznań 2021.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2021.

All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Mirosław Piechowiak — doktor nauk humanistycznych, filozof. Wykłada na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Między erosem i agape (2016), Człowiek zziajany (2019) oraz wielu artykułów z zakresu filozoficznych rozważań nad współczesną, tj. ponowoczesną kulturą. Specjalizuje się w badaniach m.in. nad problematyką bieżących przemian społeczno-kulturowych oraz kondycją i jakością relacji międzyludzkich, zwłaszcza relacji partnerskich. Entuzjasta niezależnego myślenia. Sympatyk motocykli, szachów i cygar.

Monika Gramsch — studentka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miłośniczka wycieczek pieszych i rowerowych. Zainteresowana szeroko pojętymi relacjami międzyludzkimi, wolny wieczór spędza z książką i gorącą herbatą.

Julia Trawińska, studentka Komunikacji Społecznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Muzyką i śpiewem fascynuje się od najmłodszych lat. Samodzielnie uczy się gry na gitarze, pianinie i od niedawna na ukulele. Czynnie uczestniczy w różnego rodzaju muzycznych, lokalnych wydarzeniach.

Na okładce zamieszczono fotografię „zmęczonej” ławki. Została ona wykonana w pandemicznym czasie na Boulevard Jean Mermoz w Neuilly-sur-Seine (aglomeracja paryska). Przedmiot użyteczności publicznej nie był naprawiony, lecz jakby trwał odizolowany metalowym płotem. Fotografia pochodzi z wczesnej jesieni 2020 r., ale równie dobrze można było wykonać ją rok wcześniej. Wówczas opadające ramię ławki nie było jeszcze obciążonemaską. Ławka z okładki symbolizuje nie tylko zmęczenie i izolację, lecz także nieznośną i doskwierającą człowieczej egzystencji nienaprawialność.

M. Piechowiak

„Wstęp”

„Zakończenie”

Kup książkę

Circulus mundi. Wiersze z lat 1995–2010 / Grzegorz Musiał

Circulus mundi. Wiersze z lat 1995–2010 / Grzegorz Musiał
Autor: Grzegorz Musiał
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Fotografia na okładce: Michał Tomaszewski
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2020
Cena: 40 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-86-8
Rozmiar: 145 mm x 226 mm
Liczba stron: 132
© Copyright by Grzegorz Musiał, Bydgoszcz 2020.
Publikację wydano nakładem własnym.

Grzegorz Musiał (1952), lekarz, pisarz, poeta, autor powieści, tomów wierszy, przekładów współczesnych poetów amerykańskich. Członek PEN-Clubu i członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Więzień stanu wojennego. Laureat nagród literackich m.in. S. Piętaka, S. Wyspiańskiego, Kościelskich, Strzały Łuczniczki (za powieść o Tamarze Łempickiej pt. Ja, Tamara). Dwukrotny stypendysta International Writing Program w Iowa City i Fundacji Fulbrighta. Jego utwory tłumaczono m.in. na angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, rumuński, czeski. Mieszka w Bydgoszczy.

Zbiór wierszy z lat 1995–2010 zawiera nieliczne wiersze publikowane wcześniej na łamach czasopism poetyckich takich, jak: „Twórczość”, „Poezja”, „Odra” czy „Kwartalnik Artystyczny”, a także wiersze w większości po raz pierwszy wydane.
Poezja Grzegorza Musiała, napisana językiem precyzyjnym i lekko klasycyzującym, uwydatnia motywy najważniejsze dla ludzkiego egzystowania: przemijanie, umieranie, śmierć, wiarę w Boga, miłość oraz najistotniejsze dla bytowania człowieka tradycje kulturowe śródziemnomorskie, europejskie i narodowe. Świat dzisiejszy został na nich ufundowany, chociaż czasy nam współczesne w swym pośpiechu zdają się znosić te motywy i gubić w technologiczno-informatycznych procedurach.
Człowieka zmęczonego takim stanem rzeczywistości, tym bardziej w czasach pandemii, poezja Grzegorza Musiała obdarza wysmakowaną poetyką, przywracając właściwą miarę ludzkiego losu.

Kup książkę

Nowosielski. Byt (nie)subtelny. Moralitet / Anna Popiel

Nowosielski. Byt (nie)subtelny. Moralitet / Anna Popiel
Autor: Anna Popiel
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2020
Cena: 34 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-90-5
Rozmiar: 135 mm x 206 mm
Liczba stron: 112
© Copyright by Anna Popiel, 2020.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2020.


Anna Popiel — absolwentka filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz reżyserii dramatu (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Reżyserka autorskich monodramów, prezentowanych m.in. na festiwalach „Genius Loci” w Krakowie oraz „Salzig on Stage” w Salzburgu. Pracuje w Operze Krakowskiej, gdzie reżyserowała koncerty z cyklu „Pieśń — teatr słowa”, a także muzyczny spektakl dla dzieci. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów literackich w dziedzinie poezji i prozy oraz tłumaczką literatury pięknej z języka angielskiego. Jej dramat Nowosielski. Byt (nie)subtelny znalazł się w półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (2019).

Dramat Anny Popiel pt. Nowosielski. Byt (nie)subtelny. Moralitet jest utworem wielogłosowym o wątkach religijnych i metafizycznych ujętych na sposób sztuki „pisania ikony”. Autorka, czerpiąc również z tradycji klasycznej dramaturgii, rozważa życie, twórczość i śmierć artysty-malarza Jerzego Nowosielskiego, wybierającego pomiędzy złem a dobrem, potępieniem a zbawieniem własnego życia i twórczości.

Kup książkę

Stanisław Leśniewski: Genius of Logic / Jacek Jadacki

Stanisław Leśniewski: Genius of Logic / Jacek Jadacki
Autor/Author: Jacek Jadacki
Translated from the Polish by Katarzyna Cullen.
The Lvov-Warsaw School Research Center
Publishing Series No. 2
Copyright © Jacek Jadacki 2020
Publication co-financed by the Faculty of Philosophy and Sociology at the University of Warsaw.
Cover illustrations from the author’s collection.
Cover design by Oficyna Wydawnicza Epigram.
Wydawca/Press: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: Miękka / Paperback
Rok wydania/Year of issue: 2020
Cena/Price: 60,00 PLN
ISBN: 978-83-61231-82-0
Rozmiar/Book size: 156 mm x 234 mm
Liczba stron/Number of pages: 356
Waga/Weight: 640 g

One of the greatest men of genius Poland has ever brought forth was Stanisław Leśniewski.
Jan Łukasiewicz

Based on my lifetime of experience, I believe that Stanisław Leśniewski was a man of genius: the only man of genius who fate allowed me to encounter, and once, that happened almost daily.
Tadeusz Kotarbiński

„Contents”

„Introduction”

Kup książkę

O autonomii uniwersytetu / Krzysztof Pomian

O autonomii uniwersytetu / Krzysztof Pomian okładka
Wykład wygłoszony przez Krzysztofa Pomiana z okazji nadania 24 maja 2017 r. doktoratu honorowego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z laudacją, recenzjami i bibliografią prac Autora
Autor: Krzysztof Pomian
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Opracowanie redakcyjne i skład: Oficyna Wydawnicza Epigram
Fotografia: Maciej Andrzejewski
Projekt okładki: Oficyna Wydawnicza Epigram
Wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, obwoluta
Rok wydania: 2020
Cena: 49,90 zł
PDF: nie
ISBN: WUŁ 978-83-8142-993-1
OWE 978-83-61231-78-3
Rozmiar: 163 mm x 241 mm
Liczba stron: 120
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2020

Krzysztof PomianAutonomia uniwersytetu zawsze wymagała obrony. Dziś wymaga jej chyba bardziej niż kiedykolwiek, gdyż jest podważana z wielu stron. Przez presję rynku z jego wymogiem rentowności i dostosowania się bez reszty do właściwych mu norm. Przez presję mediów, które usiłują narzucić swą hierarchię ważności problemów i osób. Przez polityków uprawnionych do uchwalania ustaw i decydowania o finansach, czyli o możliwych badaniach, i nierzadko skłonnych widzieć w nominacjach uniwersyteckich jeszcze jeden środek poszerzania swych wpływów i mnożenia klientów. Przez integryzmy wreszcie, które domagają się podporządkowania programów badawczych ustanawianym przez siebie kryteriom, a treści nauczania — wyznawanym przez siebie wierzeniom. Zwycięstwo którejkolwiek z tych sił oznaczałoby śmierć uniwersytetu w tej jego postaci, jaka ukształtowała się dwa wieki temu i nadal w swym zasadniczym zrębie zachowuje aktualność.

Krzysztof Pomian, O autonomii uniwersytetu

„Spis treści”

„Wprowadzenie”

Kup książkę

Człowiek zziajany / Mirosław Piechowiak

Człowiek zziajany / Mirosław Piechowiak okładka
Autor: Mirosław Piechowiak
Recenzent: dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM
Opracowanie redakcyjne i korekta: Kamila Dominiak
Projekt okładki: Katarzyna Radnicka
Fotografie: Marcin Bajon
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2019
Cena: 39 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-74-5
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 164
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram & Mirosław Piechowiak, Bydgoszcz 2019

Mirosław Piechowiak, doktor nauk humanistycznych, filozof, artysta, wykłada w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki Między erosem i agape (2016) oraz wielu artykułów z zakresu m.in. problematyki relacji międzyludzkich, relacji partnerskich,miłości i intymności. Obszary zainteresowań: filozofia starożytna, filozofia kultury, zwłaszcza kultury ponowoczesnej, filozofia dialogu, egzystencjalizm, antropologia i psychologia ewolucyjna.

Książka Mirosława Piechowiaka Człowiek zziajany jest wartościową filozoficzną pracą, opisującą i interpretującą rozmaite sposoby bycia człowieka, wykraczające poza te, które wymusza i nagradza dzisiejszy, zatomizowany i przyspieszający świat. Współczesny człowiek sukcesu nie zawsze bywa szczęśliwy, a refleksje autora Człowieka zziajanego pomogą mu znaleźć odpowiedź dlaczego tak jest. Diagnoza zostaje wsparta terapią, co sprawia, że książka jest rodzajem przewodnika po życiu dającym nam choć odrobinę satysfakcji.

Z recenzji wydawniczej — dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM.

„Spis treści”

„Wstęp”

Kup książkę

Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe

Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe okładka
Autorzy: Dorota Angutek,
Artur Kinal,
Jerzy Leszkowicz-Baczyński,
Magdalena Pokrzyńska,
Agnieszka Urbaniak
Recenzent: dr hab. Jan Grad, prof. UAM
Opracowanie redakcyjne i korekta: Kamila Dominiak
Opracowanie graficzne okładki: Waldemar Kakareko
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
Cena: 49 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-70-7
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 427
© Copyright by Uniwersytet Zielonogórski and Contributors, Zielona Góra 2019
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019
Publikacja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski oraz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przedstawiana praca jest pierwszym interdyscyplinarnym opracowaniem tematyki winiarskiej i bachicznej opartym na wiedzy szeroko pojętych nauk społecznych: antropologii kulturowej, socjologii i kulturoznawstwa, co stanowi o jej unikalnym w tym względzie charakterze. Autorami książki są pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego: socjologowie, antropolodzy kulturowi i kulturoznawcy; badacze należący do Zakładu Socjologii Teoretycznej (w którym narodził się pomysł napisania książki) oraz członkowie Zakładu Socjologii Stosowanej (należący jednocześnie do Pracowni Rewitalizacji Społecznej). Wyrażamy nadzieje, że kierowana do czytelników książka przyczyni się do lepszego poznania dziejów winiarstwa i winogrodnictwa oraz narosłych wokół nich wartości i warstwy symbolicznej, że zwróci uwagę na pomijane dotąd aspekty i uświadomi nieznane fakty z dziejów tej wielowiekowej tradycji.

Dorota Angutek

Niniejsza praca zawiera dwie cechy szczególne. Po pierwsze, mimo tytułu sugerującego koncentrację opisów na aspekcie lubuskim, jej odniesienia w wielu miejscach sięgają dalej i głębiej — zarówno w wymiarze przestrzennym, jak przedmiotowym, zakresowym i temporalnym. Po drugie, na kolejnych stronach książki przeplatają się dwa ujęcia: socjologiczne, odwołujące się do nurtu socjologii jakościowej, sięgającej do źródeł wytworzonych, które poddane zostały starannej rekonstrukcji i interpretacji, a także ujęcie antropologiczno-strukturalne i etnologiczne, poddające analizom sferę mitów, symboli i wartości związanych z winiarstwem, szczególnie kultu bachicznego. Owa dwoistość powoduje, że w książce współistnieją, uzupełniając się dobrze, względnie niezależne od siebie nurty opisowe i wyjaśniające.

Jerzy Leszkowicz-Baczyński

Jest to pierwsze w piśmiennictwie poświęconym zielonogórskiej tradycji winiarskiej tak szeroko zakrojone kompendium wiedzy. Podkreślić też należy, że dostarcza nowej i aktualnej wiedzy o lubuskim winiarstwie. Sądzę, że długo będzie ono służyć jako podstawowe źródło naukowych ustaleń w tym zakresie dla ewentualnych dalszych badań […]. Będzie tez wykorzystywane w edukacji regionalnej i jako „podręcznik” do uzyskiwania samowiedzy regionalnej mieszkańców Zielonej Góry i przyległego obszaru. Z tego choćby względu może liczyć na poczytność i zainteresowanie szerokiego kręgu czytelników, tym bardziej, że książka została zaopatrzona w fotografie wizualizujące i dokumentujące szereg dokonanych przez Autorów ustaleń […].

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Grada

„Spis treści”

„Streszczenie”

„Wstęp”

Kup książkę

Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach / Hanna Mamzer, Agnieszka Żok (red.)

Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach / Hanna Mamzer, Agnieszka Żok (red.) okładka
Redakcja: Hanna Mamzer,
Agnieszka Żok
Recenzent: dr hab. Justyna Tymieniecka Suchanek
Opracowanie graficzne okładki: Urszula Rusinek
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
Cena: 46 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-66-0
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 427
© Copyright by Contributors, 2019
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Aquanet SA

Ja, Tamara / Grzegorz Musiał

Ja, Tamara / Grzegorz Musiał okładka
Autor: Grzegorz Musiał
Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski
Opracowanie redakcyjne: Kamila Dominiak
Opracowanie graficzne okładki: Waldemar Kakareko
Fotografia na okładce: Michał Tomaszewski
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka, szyto klejona
Rok wydania: 2019
Cena: 39 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-50-9
Rozmiar: 120 mm x 177 mm
Liczba stron: 792
Waga: 688 g
© Copyright by Grzegorz Musiał, Bydgoszcz 2019.
© Copyright by Jerzy Jarzębski for his afterword, 2019.
© Copyright for this edition by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019.
Publikację zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu miasta Bydgoszczy.

Grzegorz Musiał (1952) lekarz, pisarz, poeta, autor powieści, tomów wierszy, przekładów współczesnych poetów amerykańskich. Członek PEN-Clubu i członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Więzień stanu wojennego. Laureat nagród literackich m.in. S. Piętaka, S. Wyspiańskiego, Kościelskich. Dwukrotny stypendysta International Writing Program w Iowa City i Fundacji Fulbrighta. Jego utwory tłumaczono m.in. na angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, rumuński, czeski. Mieszka w Bydgoszczy.

Niezwykle ciekawa, wręcz fascynująca powieść, którą czyta się jednym tchem. […] Grzegorz Musiał — sam przecież powieściopisarz o dużym doświadczeniu — dał się […] uwieść potężnemu „Ja” Łempickiej, które dominuje w jego narracji od pierwszej do ostatniej strony. […]

Rewolucja bolszewicka w Rosji czy szalone lata Paryża początku XX wieku […] zaczynają tu żyć w nowy, szczególny sposób, przepuszczone przez doświadczenie osobiste kobiety tak niezwykłej, jak Tamara Łempicka. Niezwykłej i nieznośnej, z czego ona zdaje sobie sprawę, i […] pomimo potworności losu, jakich jej —zwłaszcza w czasie rewolucji bolszewickiej — życie nie szczędzi, Łempicka z reguły wygrywa.

Z Posłowia prof. Jerzego Jarzębskiego.

„Spis treści”

Chwilowo brak na składzie

Kup książkę

Historie rodzinne. Narracje – narratorzy – interpretacje / Violetta Julkowska

Historie rodzinne. Narracje – narratorzy - interpretacje / Violetta Julkowska okładka
Autor: Violetta Julkowska
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Pomorski
dr hab. Maciej Bugajewski, prof. UAM
Opracowanie redakcyjne i korekta: Kamila Dominiak
Opracowanie graficzne okładki: Anna Sienkiewicz-Szymajda
Na okładce reprodukcja obrazu: Anna Maria Kramm, Zapowiedź, z cyklu „Cytaty z Piera della Francesca”, 2018, wykonany techniką: pigmentów w mediach olejnych, wym. 100×80 cm
Wydawcy: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2018
Cena: 36 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-65663-89-4
978-83-61231-62-2
Rozmiar: 138 mm x 216 mm
Liczba stron: 272
© Copyright by Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii, Poznań 2018
© Copyright by Violetta Julkowska, Poznań 2018
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2018

Historie rodzinne. Narracje – narratorzy – interpretacje Violetty Julkowskiej to monografia z kilku powodów unikatowa. Po raz pierwszy w polskiej historii historiografii na poważnie i w sposób kompleksowy autorka zajęła się gatunkiem piśmiennictwa historycznego, który – choć często uprawiany na użytek prywatny – to z perspektywy akademickiej historiografii uważany był zwykle (może poza biografistyką historyczną) za marginalny. Analizując kilkadziesiąt przykładów z XIX, XX i początków XXI stulecia, Violetta Julkowska dokonała historiograficznej systematyki gatunku narracyjnych prywatnych historii, kierując się kryteriami podmiotowymi, przedmiotowymi i formalnymi. […]

Prezentowana monografia to przekrojowe, panoramiczne studium historiograficzne, obejmujące perspektywą poznawczą dwa stulecia i szeroki krąg doświadczeń, wynikających z prywatno-rodzinnych spotkań z Historią w wymiarze narodowym i lokalnym. Napisane przy tym precyzyjnym, a zarazem wysmakowanym literacko językiem. Bardzo ważny głos w debacie, jaka toczy się dziś wokół h/Historii.

Z recenzji prof. Jana Pomorskiego.

Książka Violetty Julkowskiej jest pionierskim rozpoznaniem specyficznych cech gatunkowych dyskursów określonych przez Autorkę historiami rodzinnymi. Znaczenie interpretacji zamieszczonych w niniejszej książce można odczytać zestawiając je z refleksją Paula Ricoeura nad pamięcią bliskich, która mediuje między pamięcią indywidualną i pamięcią zbiorową. Pamięć bliskich wyraża się w historiach rodzinnych, które dziedziczą po niej jej charakter, nie tyle dwoisty, ile związany z pewną nieokreślonością i nieuchwytnością. Autorka w sposób rewelatorski pokazuje, jak historie rodzinne tworzą gatunek przedstawienia przeszłości ulokowany pomiędzy świadectwem pamięci i reprezentacją historiograficzną, pomiędzy tym, co prywatne, i tym, co publiczne, między odkrywaniem i poszukiwaniem tożsamości, między zjawiskami widzianymi raz w skali mikro, innym razem w perspektywie makrohistorii wspólnot większych niż rodzina. Poszukiwania, których świadectwem jest książka, mają znaczenie nie do przecenienia, gdyż potrzebujemy nie tylko historii na szerszą skalę, lecz również takiej, która opowie o tych, którzy cieszyli się wzajemnie ze swoich narodzin i płakali po śmierci bliskich. Książka Historie rodzinne. Narracje — narratorzy — interpretacje uświadamia, w jaki sposób więź rodzinna wyraża się w pluralizmie form przedstawienia historiograficznego.

Z recenzji dr. hab. Macieja Bugajewskiego, prof. UAM.

 

„Spis treści”

  

„Wprowadzenie”

  

Kup książkę